Werken aan voldoende zoet water

Voldoende zoet water is belangrijk voor onder andere de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening, maar is ook belangrijk voor de land- en tuinbouw en natuur.

De land- en tuinbouwsector, veel bedrijven en waterrijke natuur zijn afhankelijk van zoet water. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met waterbeheerders en gebruikers. Met verschillende maatregelen willen we de zoetwatervoorziening in Nederland zo goed mogelijk regelen, nu en in de toekomst. Deze maatregelen staan beschreven in het Deltaplan Zoetwater (2022-2027). In zes zoetwaterregio’s worden de maatregelen verder uitgewerkt. Schieland en de Krimpenerwaard maakt deel uit van Zoetwaterregio West-Nederland.

Animatie doorvoerrute krimpenerwaard

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Doorvoerroute Krimpenerwaard
Zoet water in West-​​Nederland

De Zoetwaterregio West-Nederland heeft meerdere maatregelen uitgewerkt om zoetwatertekort in de regio tegen te gaan. Eén van de zoetwatermaatregelen die het hoogheemraadschap heeft voorgedragen is ‘Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard’.

Lees meer over de maatregelen

Doorvoerroute Krimpenerwaard
Planning

In het derde kwartaal van 2021 is het hoogheemraadschap gestart met de voorbereidingen voor de doorvoerroute.

Bekijk de planning

Informatiefilm doorvoerrute krimpenerwaard

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Nieuws

Uitgangspunten én aandachtspunten

Op 1 juni 2023 vond de tweede informatiebijeenkomst van het project Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard (RDKW) plaats. De opkomst was groot, net als de aandacht en de inbreng van de aanwezigen. Dat is waardevol en helpt bij het vervolg van het project.

Bij de start van de sessie is nog eens toegelicht waarom project RDKW is opgestart, wat de uitgangspunten voor de doorvoerroute zijn en welke onderzoeken al zijn uitgevoerd. Ook is gedeeld welke uitkomsten uit de modellering zijn gekomen en welke input tot nu toe is opgehaald uit de omgeving. Hierna zijn de bevindingen met elkaar aan tafel verder in detail bekeken en besproken. Daarbij werden goede vragen gesteld en suggesties gedaan. Ook uitten sommigen zorgen en vroeg een aantal omwonenden waarom de doorvoerroute specifiek door de Krimpenerwaard moet lopen. Tijdens de tafelgesprekken kwam duidelijk naar voren welke onderwerpen er spelen in de omgeving. Dit verdient -samen met de gedane suggesties- aandacht in de verdere verkenning van de alternatieven en in eventuele persoonlijke vervolggesprekken. Een samenvatting van de vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop staan op deze website, op de projectpagina van RDKW.

12 juli 2023: West-​Nederland krijgt zoetwater aangevoerd vanuit Lek en Amsterdam-​Rijnkanaal

De regen die nu af en toe valt, is lang niet voldoende om het watertekort in het westen van Nederland aan te vullen. Om verzilting (zouter water) tegen te gaan, wordt daarom vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal (in Midden-Nederland) zoetwater aangevoerd naar West-Nederland.

Lees meer over de aanvoer van zoetwater

14 februari 2023: Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met het hoogheemraadschap van Rijnland

Samen met Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we aan de slag om te zorgen voor voldoende zoet water in het westen van Nederland in droge perioden (zoals afgelopen zomer). Op 10 februari 2023 ondertekenden Agnes van Zoelen van Schieland en de Krimpenerwaard en Waldo von Faber van Rijnland daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Met het maken van een zoet water doorvoerroute zorgen we ervoor dat we in de toekomst voldoende zoet water vanuit rivier de Lek door de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel kunnen verplaatsen. Vanuit de Hollandsche IJssel kan het water vervolgens in de polders van West-Nederland worden ingelaten.

Twee bestuurders houden blij de zojuist getekende samenwerkingsovereenkomst omhoog

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

2 september 2022: nieuwsbrief project Robuuste doorvoerroute Krimpenerwaard (RDKW)

Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de doorvoerroute voor zoet water in de Krimpenerwaard. En willen we u vragen om eventuele tips en suggesties over deze route aan ons door te sturen.

Lees meer in de nieuwsbrief

1 juli 2022: start van het project Doorvoerroute Krimpenerwaard

Op woensdag 1 juni 2022 organiseerden we vanuit Schieland en de Krimpenerwaard, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, een informatieavond over de Doorvoerroute Krimpenerwaard. In het dorpshuis De Zwaan van Berkenwoude hebben we ongeveer 30 belanghebbenden vanuit het gebied verteld over de noodzaak van de Doorvoerroute Krimpenerwaard.

Lees meer over de informatieavond

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.deltaprogramma.nl/ of www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/09/21/dp2022-d-deltaplan-zoetwater-2022-2027.

U kunt ook contact opnemen met Guido Verweij of Robert Goudriaan via rdkw@hhsk.nl of bel 010 45 37 200.