Dit doen we met uw geld

In onderstaande begroting in één oogopslag leest u waarvoor u betaalt in 2024. Onder de begroting in één oogopslag vindt u de uitgeschreven tekst van de PDF.

Het weer wordt extremer: het regent vaker en harder, dat leidt tot wateroverlast en schade. Maar in het voorjaar en de zomer is het juist vaak langer droog. Wij werken in het gebied tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer, met steden vol gebouwen en tegels. Hier moet meer ruimte komen voor water en groen.

Hier betaalt u voor in 2024:

Vol­doen­de en schoon water

Ruimte maken voor genoeg schoon water en nieuwe natuur kost het hoogheemraadschap volgend jaar 36 miljoen euro.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 1. De Eendragtspolder in de gemeente Zuidplas, hier kunnen we ruim 4 miljoen m3 water bergen in tijden van heftige neerslag.
 2. In de Zuidplaspolder beheren wij het laagste punt van Nederland: ruim 7 meter onder de zeespiegel.
 3. Maaien, snoeien en baggeren zorgen voor schoon water en een goede doorstroom.
 4. Met zo’n 100 gemalen regelen we het waterpeil.
 5. We werken mee aan groenere wijken met meer ruimte voor water.
 6. We werken aan meer waterberging in de stad.

Zo gaan we wateroverlast tegen en bestrijden we de droogte.

Vei­li­ge wegen

We zijn verantwoordelijk voor het beheer van 170 kilometer wegen, 35 kilometer fietspaden en 180 wegbruggen in de Krimpenerwaard. In 2024 besteden we hier 6 miljoen euro aan.

Vei­li­ge dij­ken

 • Hier besteedt het hoogheemraadschap in 2024 17 miljoen euro aan
 • We controleren en onderhouden dijken en kades
 • Langs de Hollandsche IJssel versterken we ruim 10 km dijk

Af­val­wa­ter zui­ve­ren

In 9 installaties zuiveren we ruim 147 miljoen liter afvalwater per dag, dit kost in 2024 50 miljoen euro.

Met dit geld doen we naast beheer en onderhoud van onze installaties nog meer:

 1. We werken samen met bedrijven en partners aan slimmer hergebruik van tuinbouwwater.
 2. Met een windmolen, zonnepanelen en een waterkrachtcentrale wekken we onze eigen energie op.
 3. Uit afvalwater halen we biogas voor warmte en energie.

Om­ge­ving en or­ga­ni­sa­tie

 • In 2024 hebben we 19 miljoen euro begroot voor het bedienen van onze omgeving en voor het draaiende houden van onze organisatie
 • Ons werkgebied telt ruim 600.000 inwoners en zo’n 17.500 bedrijven
 • Ons hoofdkantoor ligt aan de Maasboulevard in Rotterdam, daarnaast hebben we meerdere steunpunten