Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiermee wordt ingewikkelde wet- en regelgeving vervangen door één wet met één samenhangend systeem.

Als u plannen heeft om iets te bouwen of aan te passen in uw buurt, dan krijgt u te maken met regels van het hoogheemraadschap en van andere overheden. Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet voor u als bewoner of ondernemer?

  • Per 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket dat het bestaande Omgevingsloket Online vervangt. In dat loket staan alle regels van waterschappen, gemeenten, Rijk en provincies (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Met het nieuwe Omgevingsloket kunt u vergunningaanvragen en meldingen indienen.
  • Als u een plan heeft in het gebied (bijvoorbeeld het aanleggen van een steiger), krijgt u bij het aanvragen van de vergunning of het doen van de melding de vraag of u dit in overleg met uw omgeving heeft gedaan en op welke manier. Dit noemen we participatie.
  • Per 1 januari 2024 staan onze regels niet meer in de keur en algemene regels, maar in de zo genoemde Waterschapsverordening.
  • Als planvormer kunt u vanaf 1 januari 2024 de Handreiking Weging Waterbelang raadplegen om te bepalen met welke wateraspecten u rekening moet houden. Tot aan die datum hadden we daarvoor de Watertoets.
Uitzicht over de Rotte

In de animatie krijgt u uitleg over het digitaal Omgevingsloket dat de bestaande loketten vervangt. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Bekijk de animatie omgevingswet

Overleggende mensen

De Omgevingswet biedt bewoners meer ruimte om inbreng te leveren op veranderingen in de leefomgeving. Welke mogelijkheden zijn er? Deze animatie legt de regels voor overleg met uw omgeving uit.

Bekijk de animatie participatie