Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiermee wordt ingewikkelde wet- en regelgeving vervangen door één wet met één samenhangend systeem.

Zo wordt het voor inwoners, bedrijven en overheden gemakkelijker om samen te werken en gaan de besluiten sneller.

Waterschapsverordening vervangt de keur

Het hoogheemraadschap vervangt daarmee ook de keur door de Waterschapsverordening. Net als in de keur staan daar de regels in die wij gebruiken om ons gebied veilig en droog te houden. Het verschil is dat we in de Waterschapsverordening de activiteiten die u kunt ondernemen centraal stellen. Bijvoorbeeld: U wilt een steiger aanleggen in de sloot voor uw huis? Dan mag dit wel en dat niet. De Omgevingswet zorgt dus voor een iets andere, klantvriendelijke insteek. De gedachte hierachter: één wet met één loket, betekent dat u makkelijker uw aanvraag in één keer aan alle regels kunt toetsen en er meer ruimte is voor ideeën en participatie.

Het vergunningenbeleid dat we gebruiken om vergunningaanvragen te beoordelen, passen we aan zodat de waterschapsverordening en het beleid éen geheel vormen.

Eén digitaal loket

Alle overheden van Nederland nemen met de komst van de Omgevingswet in 2024 hun wetten en regels daarmee op in één systeem. Het Omgevingsloket wordt de centrale ingang naar deze informatie. U kunt daarin bijvoorbeeld zien welke regels er gelden als u op een bepaalde plek een steiger wilt aanleggen. Als u binnenkomt in het digitale loket wordt u via vragenlijsten/beslisbomen geleid naar het juiste antwoord/de juiste plek die antwoord geeft op uw (aan)vraag. Eén digitaal stelsel van alle overheden voor alle vergunningsaanvragen dus. Dit filmpje vertelt u alvast meer over De Omgevingswet: https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/animatie-omgevingswet/

Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt (bijvoorbeeld door middel van de genoemde Waterschapsverordening) om ervoor te zorgen dat alle wet-en regelgeving van de diverse overheden straks in het digitale loket goed op elkaar is afgestemd.