Controleren of iedereen zich aan de regels houdt

Voor een goede en betrouwbare uitvoering van het waterbeheer is het hoogheemraadschap bereikbaar, servicegericht en duidelijk.

Om te zorgen dat wij onze taken goed kunnen uitvoeren, gelden er in ons gebied landelijke regels en regels van het hoogheemraadschap zelf.

Er zijn bijvoorbeeld regels die bepalen hoe sterk het hoogheemraadschap de dijken moet maken en wat de maximale hoeveelheid is van bepaalde stoffen in sloten, plassen en grondwater. Er zijn ook regels die ervoor zorgen dat bewoners, bedrijven en andere overheden voor sommige activiteiten vooraf een melding moeten doen of een vergunning moeten aanvragen. Het hoogheemraadschap beoordeelt zo of de activiteit voldoet aan de regels en of de activiteit mag worden uitgevoerd. In onze regels staat ook hoe bewoners en bedrijven die aan het water wonen en werken het water naast hun tuin of stuk grond moeten onderhouden.

Het hoogheemraadschap controleert of iedereen zich aan de regels, de vergunningen en het onderhoud houdt. Als het nodig is, spreken wij bewoners, bedrijven of andere overheden aan om zich aan de regels te houden. Alleen als dat niet genoeg is, gebruiken we meer dwingende middelen zoals een dwangsom (de overtreder moet de overtreding oplossen, maar zolang hij dat niet doet, betaalt hij per dag of per overtreding een geldbedrag) of bestuursdwang (wij lossen de overtreding op, op kosten van de overtreder). Als wij denken dat er een strafbaar feit is, vragen we het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.

Het hoogheemraadschap behandelt ook vragen en reageert op klachten en (klant)meldingen van bewoners en bedrijven. We zijn bereikbaar via de telefoon, website, sociale media en aan de balie. Goede dienstverlening vinden wij belangrijk. We geven bewoners en bedrijven goede informatie en uitleg over de regels. Wij streven ernaar om vriendelijk, deskundig, snel en betrouwbaar antwoorden te geven.