Verminderen van uitstoot van broeikasgassen

Wij hebben ons tot doel gesteld onze uitstoot van schadelijke stoffen jaarlijks met 1% te verminderen.

Schadelijke stoffen die door auto’s en fabrieken in de lucht terechtkomen, CO2, zijn een belangrijke oorzaak van klimaatsverandering. 

Afspraken waterschappen en het Rijk

De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben daarom afspraken gemaakt over het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze afspraken staan in het Klimaatakkoord uit 2010. Daarin staat dat we in 2020 30% minder schadelijke stoffen uitstoten dan in 1990. In 2050 stoten we nog minder schadelijke stoffen uit. Door bijvoorbeeld bomen te planten zorgen we ervoor dat het effect van de resterende schadelijke stoffen tot het minimum beperkt worden.

Maatregelen om schadelijke stoffen te verminderen

Het hoogheemraadschap zorgt met verschillende maatregelen dat we steeds minder schadelijke stoffen uitstoten.

  • We zorgen dat we net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Meer informatie hierover vindt op de pagina Net zoveel energie opwekken als we gebruiken.
  • We stimuleren het gebruik van fiets, elektrische auto en openbaar vervoer door onze medewerkers.
  • We beperken het gebruik van grondstoffen.
  • We streven ernaar om afvalwater en slib zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld door grondstoffen uit het afvalwater te halen.