Waterberging Eendragtspolder

De Eendragtspolder in Zevenhuizen is onder andere een fijn leefgebied voor verschillende soorten dieren en plek voor mensen om te recreëren.

Een minder goed zichtbare functie van het gebied, is de functie van waterberging.

Bij dreigende wateroverlast, bijvoorbeeld bij extreme regenbuien, kan in de Eendragtspolder vier miljoen kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen. Dankzij de waterberging houden bewoners in de wijde omtrek van de rivier de Rotte droge voeten. De polder heeft nog andere voordelen: het is een mooi recreatiegebied met vogels en vissen en bij uitstek geschikt om te fietsen, wandelen, kanovaren, roeien, picknicken, struinen en vliegeren.

Internationale roeibaan

In de Eendragtspolder ligt de internationale, olympische roeibaan Willem-Alexander. Voor internationale wedstrijden moet het waterpeil van de roeibaan een meter worden verhoogd. Dat gebeurt door water uit de naastgelegen Hennipsloot via een inlaat naar de roeibaan te laten stromen. De roeibaan heeft alle voorzieningen die nodig zijn voor internationale wedstrijden en voldoet aan de eisen van de Wereldroeibond FISA. De baan is 2,2 km lang en 162 meter breed.

Wat doen we als het waterpeil in de Rotte te hoog wordt

Als het waterpeil van de Rotte te hoog dreigt te worden, laat het hoogheemraadschap water de Eendragtspolder in stromen. Water uit de polder wordt afgevoerd en komt uiteindelijk weer in de Rotte terecht.

Werken aan droge voeten

Om in de toekomst droge voeten te houden werkt het hoogheemraadschap, samen met andere partijen, aan slimme oplossingen om de omgeving aan te passen op hoosbuien en droogte.

Verstedelijking en dichtbevolkte gebieden oefenen grote druk uit op het opslaan en bergen van water. Om extreme wateroverlast aan te kunnen, zoeken we oplossingen om water vast te houden in natte perioden en om in te zetten in droge perioden.

De waterberging in de Eendragtspolder is hier een voorbeeld van. In samenwerking met gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Zuid-Holland is de waterberging, het recreatiegebied en de roeibaan gemaakt.

Fiets- en wandelkaart

De Droge voeten route is een fiets- en wandelroute van 6 of 9 km door de Eendragtspolder met uitleg over de werking van de waterberging. U kunt de route gratis downloaden.

Klik op onderstaande link om de route te downloaden.