Watergebiedsplan Krimpenerwaard (WGPK)

Wat gaan we doen?

In de Krimpenerwaard vindt grootschalige ruimtelijke ontwikkeling plaats waarbij 2.250 hectare nieuw natuurgebied wordt gerealiseerd binnen het Veenweidenprogramma. Deze natuurgebieden worden onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het natuurgebied omvat straks elf deelgebieden. Drie ervan zijn al klaar. De verschillende deelgebieden zijn terug te vinden op de kaart hieronder.

Elf deelgebieden voor natuurontwikkeling.
Elf deelgebieden voor natuurontwikkeling.

Om de nieuwe natuur te kunnen realiseren, moet het waterpeil in verschillende gebieden in de Krimpenerwaard omhoog. Ook moeten watergangen met elkaar worden verbonden om de nieuwe natuur van water te voorzien. We bouwen op verschillende plekken in de Krimpenerwaard inlaten, bruggen en duikers om de nieuwe natuurgebieden te voeden met voldoende schoon water.

Waarom doen we dit?

De geplande natuurontwikkeling in dit gebied heeft als doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst. De verwachting is dat:

 • Veenweidenatuur zich herstelt;
 • Verdwenen dieren en planten terug keren;
 • De waterkwaliteit verbetert;
 • Bodemdaling afneemt;
 • Landbouw natuurinclusiever wordt;
 • En de leefomgeving (nog) aantrekkelijker wordt!

Wanneer gaat het gebeuren?

Vooruitlopend op de realisatie van de nieuwe natuurgebieden heeft HHSK de afgelopen jaren in twee fasen al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan de aanleg van nieuwe gemalen, bruggen, verbredingen van watergangen en inlaten. Vanaf 2023 is HHSK begonnen met de voorbereiding van nog eens zes watermaatregelen ten behoeve van het Watergebiedsplan Krimpenerwaard. Ongeveer eind 2025 moeten alle maatregelen gerealiseerd zijn.

Waar vinden de werkzaamheden voor fase 3 plaats?

De locaties waar de werkzaamheden plaats zullen vinden zijn;

 1. Brug Oudelandseweg
 2. Inlaat Veerstalblok
 3. Inlaat Vlist
 4. Duikers Bilwijkerweg
 5. Brug Gouderakse Tiendweg
 6. Watersysteem De Nesse

Contactgegevens

Wilt u contact opnemen met het projectteam van Watergebiedsplan Krimpenerwaard Fase 3 of heeft u vragen over één van de projecten? Stuur dan een email naar wgpk@hhsk.nl.