Themista®

De Themista-installatie helpt om nóg meer energie op te wekken uit het slib wat overblijft na het zuiveren van water.

Op onze afvalwaterzuivering Kralingseveer, in Capelle aan den IJssel, hebben we sinds 2020 een nieuw installatie-onderdeel in gebruikt. Dankzij deze installatie kunnen het slib wat over blijft nadat we het rioolwater hebben gezuiverd, maximaal vergisten. Hierdoor hebben we minder restafval over en verkrijgen we meer biogas, en dus energie, uit dezelfde hoeveelheid slib.

Duurzaam

Themista verhoogt de duurzame opwekking van energie op de afvalwaterzuivering met 20% door een hogere biogasproductie. Daarnaast verlaagt het de CO2-uitstoot bij de zuivering met 700 ton per jaar waarvan 400 ton wordt bespaard omdat er minder vervoersbewegingen nodig zijn om het slib af te voeren. Hiermee draagt deze innovatie bij aan de duurzame doelstellingen van het hoogheemraadschap.

Samenwerking

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het samenwerkingsverband van waterschap Zuiderzeeland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en STOWA. Dit project wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Logo life plus

Logo Life Plus

Themista® receives even more energy from our waste water

Even more energy from waste water due to the innovative sludge reduction techniques Themista® and Ephyra®. These are two pre-treatment technologies - developed by Royal HaskoningDHV to reduce the amount of waste (sludge) production from the waste water treatment process and maximize the amount of biogas produced. These innovative sludge reduction technologies are characterized by high efficiency, robustness and low running costs. Laboratory tests in 2012 and 2013 promise high expectations for the application in both domestic and industrial wastewater streams. Therefore, this technique has been recently patented.

Pilot research

The next phase is a pilot study on a practical scale. Both of the innovations can be used as pre-treatment technologies with  existing sludge digesters. For example in waste water treatment plants, to be able to receive even more energy from the waste water treatment process. Ephyra may also be used as an independent digester.
The results of the pilot study should make it possible to conduct business cases in which the technical and financial feasibility and affordability of the technologies can be substantiated. 
The pilot study at the waste water treatment plants in Tollebeek (Ephyra®) and Kralingseveer (Themista®) in Capelle aan den Ijssel is subsidized by the Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). The implementation is in the hands of Royal HaskoningDHV, in cooperation with Logisticon Water Treatment, Water Authority Schieland en de Krimpenerwaard, Water Authority Zuiderzeeland, Endress+Hauser and the STOWA, with assistance from the TU Delft.

Links