Servicenormen

Overheden, bedrijven, organisaties en inwoners in ons werkgebied kunnen er op rekenen dat we ons werk op een professionele en klantgerichte manier doen.

Open, zorgvuldig en betrokken

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor droge voeten en schoon water in zijn beheersgebied tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt Schieland en de Krimpenerwaard voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard.

Overheden, bedrijven, organisaties en inwoners in ons werkgebied kunnen er op rekenen dat we ons werk op een professionele en klantgerichte manier doen. Op deze pagina is aangegeven waar u op mag rekenen. Met deze servicenormen maken we kenbaar welke behandeling u van ons mag verwachten. Bovendien kunnen we aan de hand hiervan meten hoe onze dienstverlening ervoor staat en deze waar mogelijk verbeteren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard handelt volgens onderstaande normen:

Website

Wij streven ernaar om een heldere weergave van mogelijkheden om informatie te halen en te brengen te vermelden. Daarnaast geven wij aan welke vormen van interactie er via de site mogelijk zijn. Informatie is zoveel mogelijk digitaal beschikbaar voor burgers, ondernemers of andere overheden. U kunt er snel en eenvoudig een aantal zaken regelen.

E-mail

Uw e-mail via info@hhsk.nl krijgt een inhoudelijke beantwoording binnen drie werkdagen of een ontvangstbevestiging. Daarin geven we aan binnen welke termijn u antwoord krijgt en bij welke contactpersoon of afdeling u terecht kunt.

Telefoon

Op werkdagen zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010 45 37 200.

Heeft u een melding of klacht? Is er sprake van overlast, schade of gevaar dan kunt u 24 uur per dag direct een telefonische melding doorgeven via telefoonnummer 010 45 37 200.

  • Telefoonoproepen worden binnen 25 seconden opgenomen of we verbinden door
  • Bij afwezigheid van de gevraagde medewerker of afdeling bieden we u een alternatief aan
  • Na ontvangst van een voicemailbericht of een terugbelverzoek bellen wij u binnen een werkdag terug (zodra aanwezig)

Brieven

  • Wij registreren alle brieven
  • We sturen binnen drie werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging, waarin staat welke medewerker of afdeling de beantwoording op zich neemt
  • Inhoudelijk beantwoorden we alle brieven binnen vier werkweken na ontvangst
  • Wanneer er sprake is van een (wettelijk bepaalde) afwijkende reactietermijn dan geven we dat in de ontvangstbevestiging aan

Bezoek

U bent op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 17.00 uur welkom op ons hoofdkantoor aan de Maasboulevard 123, 3063 GK in Rotterdam.
Als u een afspraak heeft gemaakt, zorgen wij dat u binnen vijf minuten wordt opgehaald. Spontaan bezoek proberen we zo goed mogelijk te helpen of een afspraak voor u te maken.
Als de receptionist(e) uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u in contact gebracht met de juiste medewerker.

Postadres

Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200 Fax: 010 41 30 694 E-mail: info@hhsk.nl

Social media

Op vragen en meldingen reageren wij op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Wat als u niet tevreden bent over de behandeling van uw melding?

Wij stellen uw melding zeer op prijs en zullen die dan ook zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zorgvuldig afhandelen. Ook tijdens de behandeling van een melding kan er soms iets fout gaan waardoor u niet tevreden bent over de oplossing van het door u gemelde incident of over de manier waarop wij met u en/of uw melding omgaan. In dat geval verwijzen wij u naar het klachtenformulier.

Heeft u een melding of klacht? Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 45 37 200.

Betreft het geen melding of klacht? Mail dan uw vraag of opmerking naar info@hhsk.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-08-2020.