U en het water

U en het water

Bewoners en bedrijven die op en langs het water wonen of werken, krijgen te maken met speciale regels. Met deze regels beschermen we de dijken en de hoeveelheid en kwaliteit van het water. U heeft bijvoorbeeld toestemming nodig als u wilt bouwen op een dijk. Als u aan een sloot woont, bent u soms verplicht deze te onderhouden.