Percelen (grond/water) huren

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft onbebouwde eigendomspercelen in huur uit.

Een huurovereenkomst geeft het recht om het perceel te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een (sier-)tuin, een moestuin, grasland voor het hobbymatig weiden van schapen en/of paarden (dit laatste mag lang niet overal). Het hoogheemraadschap vraagt daarvoor huur. Dit is een bedrag per vierkante meter, met een minimumbedrag van € 25. De hoogte van de te betalen huur is dus afhankelijk van het aantal vierkante meter dat u huurt. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd, dat wil zeggen dat de huur jaarlijks met enkele procenten omhoog gaat. Als u een hek wil plaatsen om het door u gehuurde stuk grond, dan heeft u daar een vergunning van het hoogheemraadschap voor nodig of moet u een melding doen. U kunt daarover informatie opvragen bij de Afdeling Publiekszaken.

Hoe werkt het huren van per­ceel

Als u een perceel grond van het hoogheemraadschap wil huren, kan u deze vraag schriftelijk of per e-mail naar ons toesturen. Het e-mailadres is vastgoed@hhsk.nl. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u met dit perceel gaat doen. Er mogen bijvoorbeeld geen paarden op een dijk lopen. Als er een perceel vrijkomt, wordt bekeken wie er als nieuwe huurder in aanmerking komt. Dat gaat op volgorde van datum van de ontvangen aanvragen hiervoor.