Bezwaar maken

Let op! Heeft u een aanslag voor de waterschapsbelasting ontvangen van de Regionale Belasting Groep (RBG)? Wilt u tegen deze aanslag bezwaar maken of kwijtschelding vragen?

U kunt dit doen bij de RBG. Informatie vindt u op de website van de RBG, www.derbg.nl.  

Andere bezwaren kunt kunt u schriftelijk indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Wij verzoeken u op de envelop of in de onderwerpregel het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.

U kunt ook uw bezwaar indienen via een digitaal formulier:

Bezwaar indienen voor particulieren (inloggen met DigiD)

Bezwaar indienen voor bedrijven (inloggen met eHerkenning)

DigiD

Steeds meer zaken met of via de overheid, regelt u digitaal via internet. U heeft daarvoor DigiD nodig (Digitale Identiteit). Met deze unieke inlogcode voorkomt u dat andere mensen onder uw naam een aanvraag doen.

DigiD aanvragen

Kos­ten

De aanvraag voor een DigiD is gratis.

Af­han­de­ling

Binnen 5 dagen na het aanvragen van een DigiD ontvangt u een code waarmee u uw DigiD activeert.

Meer in­for­ma­tie

Website DigiD