Onderhoud van wegen

Het gaat hierbij om wegen die buiten de bebouwde kom liggen met uitzondering van de provinciale wegen.

Onderhoud van wegen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderhoudt een deel van de wegen in zijn regio.

Lees meer