Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van het hoogheemraadschap, en u bent belanghebbende, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Voorlopige voorziening bij spoed

Als u bezwaar heeft gemaakt of in beroep bent gegaan dan moet u wachten op een beslissing van het hoogheemraadschap of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten.

Lees meer

Naar de rechter voor beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van het hoogheemraadschap op uw bezwaar, kunt u naar de rechter stappen.

Lees meer

Zienswijze indienen

Als de inspraakprocedure wordt gevolgd, kunnen inwoners van Schieland en de Krimpenerwaard en belanghebbenden gedurende de terinzagetermijn hun zienswijzen over het ontwerp van een besluit indienen.

Lees meer