Onderhoud van dijken

Het hoogheemraadschap onderhoudt de dijken in de regio Schieland en de Krimpenerwaard.

Dijken, sluizen en gemalen beschermen ons tegen het water en houden het water op het juiste peil.  

Controle van dijken, sluizen en gemalen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard controleert en beoordeelt systematisch en regelmatig dijken, kades, sluizen en gemalen. Is de dijk nog hoog genoeg? Werkt de sluis nog goed?

Op basis van die controles plant het hoogheemraadschap onderhoud, reparatie en eventuele vervanging. Ook kan het zijn dat het hoogheemraadschap een inwoner, bedrijf of organisatie vraagt voor het onderhoud te zorgen. Dit gebeurt wanneer deze volgens de keur verantwoordelijk zijn. Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud staat beschreven in de legger waterkeringen.

Overzicht van onderhoud en controles van dijken en kades

We controleren regelmatig de dijken en kades:

  • Dijken en kades worden elke twaalf jaar grondig getoetst op veiligheid, een soort APK voor dijken.
  • Daarnaast houden we elke twee jaar een actuele hoogtemeting, waarmee we controleren of de dijken en kades in het gebied nog voldoende hoog zijn.
  • Bovendien voeren we elk voorjaar en elk najaar een visuele controle uit.

De provincie bepaalt voor elke kade hoe hoog en sterk hij moet zijn. Deze normen zijn vastgelegd in de legger. Op basis van de meetresultaten maken we een plan voor het versterken en verhogen van dijken en kades. Hierin staat precies wanneer welke kade aan de beurt is voor ophoging.

Bestrijding van schadelijke dieren en planten

Om de dijken en oevers te beschermen, bestrijden we bepaalde diersoorten. Denk daarbij aan de muskusrat en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze dieren beschadigen dijken door er in te graven.

Uitgebreidere informatie over de bestrijding van schadelijke dieren en planten vindt u op de pagina Planten en dieren die niet in onze natuur horen.

Dijkbewaking

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de bewaking van de dijken in onze regio. Dat doen we in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers. Wilt u ook vrijwillige dijkwacht worden? U kunt u aanmelden op de pagina Gezocht: dijkwachten.

Calamiteitenplan

In de Waterwet is vastgelegd dat waterschappen beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is te downloaden via onderstaande link. Voor meer informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het cluster Crisisbeheersing, telefoonnummer 010 45 37 200 of per e-mail info@hhsk.nl.

Calamiteitenplan Schieland en de Krimpenerwaard‌ (pdf, 1,6 MB), december 2020.