Onderhoud van dijken

Het hoogheemraadschap onderhoudt de dijken in de regio Schieland en de Krimpenerwaard.

Dijken en kaden met sluizen, coupures (plaatselijke openingen/doorgangen in dijken) en andere zogenaamde waterkerende kunstwerken beschermen ons tegen het water en houden het water op het juiste peil.  

Controle van dijken en waterkerende kunstwerken

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard controleert en beoordeelt systematisch en regelmatig dijken, kades, sluizen en gemalen. Is de dijk nog hoog genoeg? Werkt de sluis nog goed?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard controleert en beoordeelt systematisch en regelmatig dijken, kades, sluizen, coupures en andere waterkerende kunstwerken. Is de dijk nog hoog genoeg? Werkt de sluis nog goed? Gaat de afsluiting van een tunnel nog dicht?

Op basis van die controles plant het hoogheemraadschap onderhoud, reparatie en eventuele vervanging. Ook kan het zijn dat het hoogheemraadschap een inwoner, bedrijf of organisatie vraagt voor het onderhoud te zorgen. Dit gebeurt wanneer deze volgens de Onderhoudsverordening verantwoordelijk zijn. Wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud staat beschreven in de legger waterkeringen.

Overzicht van onderhoud en controles van dijken en kades

We controleren regelmatig de dijken en kades:

  • Dijken en kades worden elke twaalf jaar grondig getoetst op veiligheid, een soort APK voor dijken.
  • Daarnaast doen we regelmatig een hoogtemeting, waarmee we controleren of de dijken en kades in het gebied nog voldoende hoog zijn.
  • Bovendien voeren we elk voorjaar en elk najaar een visuele controle uit.

Het hoogheemraadschap bepaalt (op basis van een vastgestelde norm) voor elke kade hoe hoog en sterk hij moet zijn. Deze gegevens zijn vastgelegd in de legger. Op basis van de meetresultaten maken we een plan voor het versterken en verhogen van dijken en kades. Hierin staat precies wanneer welke kade aan de beurt is voor ophoging.

Bestrijding van schadelijke dieren en planten

Om de dijken en oevers te beschermen, bestrijden we bepaalde diersoorten. Denk daarbij aan de muskusrat en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze dieren beschadigen dijken door er in te graven. Ook grote gravers als bevers worden in toenemende mate in ons gebied gezien.

Uitgebreidere informatie over de bestrijding van schadelijke dieren en planten vindt u op de pagina Planten en dieren die niet in onze natuur horen.

Dijkbewaking

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de bewaking van de dijken in onze regio. Dat doen we in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers. Wilt u ook vrijwillige dijkwacht worden? U kunt u aanmelden op de pagina Gezocht: dijkwachten.