Maaien in water en op oevers

Planten in het water en op de oever zorgen voor helder water met een goede kwaliteit. Toch is het nodig planten in en langs het water te maaien.

Groeien er teveel waterplanten dan kan dat niet alleen het doorstromen van water belemmeren, maar ook vervelend zijn voor vissen en andere waterdiertjes. Waterplanten gebruiken ‘s nachts zuurstof. In een zonnige zomerperiode, als het water warm is en er heel veel waterplanten groeien, dan kan in de ochtend zo weinig zuurstof beschikbaar zijn dat vissen naar lucht gaan happen. Ook is het bijvoorbeeld lastig voor grotere vissen om te zwemmen door een sloot die van kant tot kant volstaat met oeverplanten. Het hoogheemraadschap maait sloten volgens de Ecokleurenkoers, het natuurvriendelijke maaibeleid. Met de Ecokleurenkoers hebben alle sloten in het gebied een kleur gekregen die samenhangt met de gewenste doorstroming waarbij zoveel mogelijk planten worden gespaard.

Maai­en van dij­ken

Een goede grasmat is belangrijk om als dijk bestand te zijn tegen hoog water. Daarom is het belangrijk om dijken goed te onderhouden. Door een jaarlijks maaischema houden we het gras op dijken sterk en geven we insecten en planten de ruimte om zich te ontwikkelen.

We maaien in twee fasen:

  • We maaien eerst het bovenste deel van de dijken
  • Ongeveer een maand later maaien we het onderste deel

Door gefaseerd te maaien krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras.