Inkoopvoorwaarden

In onze inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leveranciers en/of opdrachtnemers.

De volgende inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op onze inkopen:

Lees ook ons inkoopbeleid‌ (pdf, 903,5 KB).

Klacht aanbesteding

Een ondernemer kan zijn klacht indienen via onderstaand formulier. Het Klachtenmeldpunt Inkoop en Aanbesteden Schieland en de Krimpenerwaard is een aanspreekpunt binnen het hoogheemraadschap dat onafhankelijk de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de projectleider van de aanbesteding binnen. Onafhankelijk betekent dat de persoon die het klachtenmeldpunt vormt niet direct betrokken is (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding. Onafhankelijk betekent bijvoorbeeld niet dat de klacht moet wordt behandeld door iemand van buiten de inkoopafdeling.

De volgende regeling is van toepassing:

Klachtenformulier aanbesteding


Aanhef

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Privacyverklaring*