Inkoopvoorwaarden

In onze inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leveranciers en/of opdrachtnemers.