Waterplein Benthemplein

Het Benthemplein is het grootste waterplein ter wereld en heeft meerdere functies: het is een plein met ruimte voor water, sport en groen.

Als het heel erg hard regent, wordt het water opgevangen op en onder het plein. Een verdiept sportgedeelte loopt pas bij hevige regenbuien onder water en functioneert dan als extra opbergruimte. Zodra het weer droog is, wordt het water afgevoerd en vallen deze delen droog. Daardoor is er weer volop ruimte om op de traptribune te relaxen of in het verdiepte deel te sporten.

Rotterdam is dichtbebouwd. Er zijn veel gebouwen en nog veel meer bestrating. Tegelijk worden de regenbuien in het land steeds heftiger, waardoor de kans op wateroverlast in de stad toeneemt.

Op een waterplein wordt bovengronds of ondergronds tijdelijk water opgeslagen; niet alleen regenwater dat direct op het plein valt, maar ook water van de bestrating en daken in de directe omgeving. Dit gaat via goten, leidingen en hoogteverschillen op het plein. Het regenwater gaat niet meer direct naar het riool, maar zichtbaar over het plein naar de bassins. Dit zijn grote betonnen bakken, waarin het water wordt opgeslagen. In de drie bassins bij het Benthemplein kan ongeveer 1,7 miljoen liter water. Doordat het opgeslagen water niet meer meteen naar het riool hoeft, stroomt het minder snel over. Zo helpt dit waterplein om droge voeten te houden.