Net zoveel energie opwekken als we gebruiken

Het hoogheemraadschap heeft als doel om in 2025 net zoveel energie op te wekken als we gebruiken.

Dit doen we door jaarlijks 2% energie te besparen en steeds meer energie te maken, bijvoorbeeld uit afvalwater en bagger.

Nieuwe technieken gebruiken minder energie

Een groot deel van de energie die het hoogheemraadschap gebruikt, wordt gebruikt voor het schoonmaken van afvalwater. Met behulp van nieuwe technieken besparen we veel energie bij dat schoonmaken.

Het afvalwater in zuiveringsinstallaties wordt bijvoorbeeld schoongemaakt met bacteriën. Die bacteriën hebben veel zuurstof nodig. Er zijn twee systemen om die lucht in het afvalwater te brengen: 

  • Puntbeluchting. Dit lijkt op een enorme slagroomklopper. Deze hangt half in het water, draait rond en ‘klopt’ zo zuurstof.
  • Bellenbeluchting. Dat is een grote pomp op de bodem van de zuiveringsinstallatie die een gordijn van kleine belletjes het water in pompt.

Bij het schoonmaken van afvalwater maken we steeds vaker gebruik van de bellenbeluchting. Deze manier kost veel minder energie dan de puntbeluchting. 

Nog zuiniger met energie in de toekomst

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame opwekking en besparing van energie gaan snel. Wij volgen die op de voet en zetten tijdig in op mogelijke maatregelen. Kansrijke maatregelen zijn het halen en hergebruiken van warmte uit afval- en oppervlaktewater en het aanleggen van zonnepanelenweide op onze eigen terreinen. 

Gezamenlijke afspraken waterschappen

Alle 21 waterschappen in Nederland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van energie. Deze afspraken staan in de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie.