Aanvragen en melden

Bewoners en bedrijven die het water of de oever willen gebruiken voor recreatie of werk, hebben daar vaak toestemming voor nodig. Zij kunnen bij ons een vergunning aanvragen.

Melden of vergunning aanvragen

Voor veel werkzaamheden op en rond het water, een dijk of een weg is toestemming nodig van het hoogheemraadschap.

Lees meer

Melding maken

Meld bijvoorbeeld overstromende of droogvallende sloten en vervuiling van het water

Lees meer

Subsidie Klimaat en Ruimte

Helpt u mee om onze leefomgeving Waterproof te maken? Check of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte!

Lees meer

Sponsorverzoek indienen

Bent u op zoek naar een kans om uw evenement, project of initiatief te laten schitteren? Onze sponsorregeling is er om deze ideeën te ondersteunen.

Lees meer

Een bijdrage voor natuurvriendelijke oevers

Het waterschap stelt geld beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Lees meer

Een rondleiding of gastles boeken

Iedereen is welkom om te komen kijken wat we als waterschap doen. U kunt een bezoek brengen aan een zuiveringsinstallatie voor afvalwater. Maar onze medewerkers kunnen ook een keer langskomen om meer te vertellen over ons werk.

Lees meer

Open data portaal

Dit is het platform van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het verkennen, downloaden en gebruiken van onze data.

Lees meer

Datalek melden

Gebruik dit formulier voor het melden van een datalek

Lees meer

Melden kwetsbaarheden

Heeft u een kwetsbaarheid gevonden? Dan vragen wij u dringend om dit zo snel mogelijk te melden via ons webformulier voor het melden van een kwetsbaarheid.

Lees meer

Schade door werkzaamheden

Meld hier schade aan uw bezit of aan uzelf.

Lees meer

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van het hoogheemraadschap, en u bent belanghebbende, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Lees meer

Wateroverlast

Er zijn drie partijen die verantwoordelijkheden dragen voor het water in en om uw pand of stuk grond. Dat bent u in de eerste plaats zelf als eigenaar, maar ook de gemeente en het waterschap hebben bepaalde plichten.

Lees meer

Inkoopvoorwaarden

In onze inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leveranciers en/of opdrachtnemers.

Lees meer

Klachten over diensten en werkzaamheden

Meld hier uw klacht over werkzaamheden die we uitvoeren of de manier waarop we dat doen.

Lees meer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvraagformulier voor tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden op wegen en paden in beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Lees meer

Productencatalogus

Overzicht van producten en diensten van het hoogheemraadschap.

Lees meer