Aanvragen en melden

Aanvragen en melden

Bewoners en bedrijven die het water of de oever willen gebruiken voor recreatie of werk, hebben daar vaak toestemming voor nodig. Zij kunnen een vergunning aanvragen bij het hoogheemraadschap. Soms is het voldoende om activiteiten te melden.