Word ook een waterbaas

Wil jij ook graag bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is gelukkig makkelijker dan je denkt. Al met een paar kleine aanpassingen in en om het huis, kan je veel bereiken.

Bijvoorbeeld geen frituurvet, verf of medicijnen door de wc spoelen; regenwater opvangen met een regenton, een steen omwisselen voor een plant of tijdens het uitlaten van de hond plastic opruimen. Meer inspiratie nodig? Lees hieronder alle tips.

Maak een geveltuin of haal tegels uit je tuin

Maak een geveltuin met je buren
Maak een geveltuin met uw buren

Als je tegels in je tuin vervangt door groen, kan regenwater op die plek weer de bodem inzakken. Op deze manier kan jij bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hoosbuien. Ook daalt de temperatuur in de stad door meer groen. Met meer groen creëer je tegelijkertijd een fijn leefgebied voor kleine dieren, insecten, amfibieën en vogels. Bovendien: mensen voelen zich prettiger en gezonder in een groene omgeving.

Spoel alleen de drie P's door

Alleen de drie P’s mogen worden doorgespoeld: poep, plas en (wc-)papier. Dus geen tampons, vochtige doekjes, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet. Deze materialen zijn moeilijk uit afvalwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in jouw riolering of bij onze gemalen.

Kies voor duurzame schoonmaakmiddelen

Veel (schoonmaak)producten voor in huis en tuin bevatten chemische ingrediënten waardoor ze schadelijk zijn voor het milieu en zelfs voor jouw gezondheid. Gelukkig bestaan er duurzame schoonmaakmiddelen die net zo goed werken als chemische producten. Google maar eens op ‘duurzame schoonmaakmiddelen’ of ‘duurzame gewasbescherming’.

Gooi geen aquariumplanten in de sloot

Veel aquariumplanten komen van oorsprong niet in de Nederlandse wateren voor. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ kunnen inheemse soorten verdringen, zorgen voor een te laag zuurstofgehalte in het water en belemmeren de doorstroming. Gooi ze daarom in de GFT-bak en niet in de sloot.

Hou je van eendjes? Voer ze dan geen brood

Eendjes voeren is leuk, maar brood is helaas schadelijk voor de waterkwaliteit. Voedingsstoffen uit brood lossen op, waardoor het water voedselrijker wordt. Dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte als gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed: het is te eenzijdig en zout. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan, waardoor ze veel voedingsstoffen missen.

Belemmeren planten de doorstroming? Haal ze dan weg of meld het

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Haal daarom overhangende begroeiing, ingevallen blad en het teveel aan waterplanten weg. Is de watergang niet jouw eigendom? Meld het dan bij ons via telefoonnummer: 010 45 37 200.

Tip heg
Tip: plaats een heg of haag

Wist je dat een haag veel beter geluiden dempt dan een schutting en bij veel regen er voor zorgt dat je geen last hebt van wateroverlast? Ook is een haag goedkoper, gaat langer mee, trekt dieren aan en beschermt je beter tegen de hitte dan een schutting. Heb je een egel of wil je graag een egeltje in de tuin? Dan biedt een haag een veilige plek om te leven en nesten te bouwen.

We weten allemaal dat bewust omgaan met water belangrijk is. Zeker in een land als Nederland, dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt. Alleen lijkt het soms alsof je de enige bent die een bijdrage probeert te leveren. Of wíl je wel helpen, maar weet je niet hoe. Deze campagne laat zien wat jij kan doen voor schoon en voldoende water. Steeds meer mensen proberen namelijk steeds waterbewuster te leven met grote of kleine aanpassingen. En die mensen, die noemen we nou waterbazen!