Beter omgaan met grondstoffen

We streven ernaar minder grondstoffen te verbruiken en deze waar mogelijk opnieuw te gebruiken.

Naast dat we onderzoeken of er alternatieven zijn voor sommige grondstoffen, winnen we ze waar mogelijk terug na gebruik. Zo voorkomen we dat we onnodig afvalstoffen moeten afvoeren of verbranden.

Ons doel is om in 2030 50% van de grondstoffen opnieuw te gebruiken. In 2050 willen we dat we alle grondstoffen opnieuw gebruiken.

Maatregelen om grondstoffen opnieuw te gebruiken

Om er voor zorgen dat we grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw gebruiken, neemt het hoogheemraadschap verschillende maatregelen:

  • We onderzoeken of we bagger en slib uit sloten en plassen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het ophogen van stukken land. Dat kan alleen als er geen stoffen in de bagger zitten die schadelijk zijn voor mens of dier.
  • We doen mee met een onderzoek naar het terugwinnen van zeldzame metalen uit zuiveringsslib. 
  • Ook verkennen we de mogelijkheden om het verbruik van grondstoffen te verminderen, bijvoorbeeld bij het zuiveren van afvalwater. Daar gebruiken we metaalzouten om het teveel fosfaat uit het water te verwijderen. Ook gebruiken we polymeren, een stof die het water kan scheiden van het slib. 
  • We onderzoek of we maaisel van bermen langs de dijken, wegen en het water kunnen verwerken en gebruiken als mest.
  • We vragen bedrijven die voor ons werken om weinig energie te verbruiken en zuinig om te gaan met grondstoffen.

Afspraken met alle waterschappen

De 21 waterschappen van Nederland hebben afspraken gemaakt over het opnieuw gebruiken van grondstoffen. Deze afspraken staan in de Green Deal Duurzaam GWW. De praktische uitvoering van deze plannen is te vinden in de Handreiking.

Rotterdamse samenwerking

Bruikbare stoffen uit afvalwater terugwinnen. Dat is het doel van RINEW. Een project waarin drie waterschappen, het waterbedrijf van Rotterdam en de gemeente samenwerken.  Elke dag verdwijnen er via ons afvalwater veel bruikbare stoffen het riool. Denk daarbij aan fosfaat en goud. In RINEW onderzoeken we hoe we deze stoffen kunnen terugwinnen. Lees meer over RINEW.