Waterschapsbelasting voor bedrijven

Ook bedrijven betalen waterschapsbelasting. Bedrijven betalen voor de vervuiling die zij lozen in het riool en wij moeten schoonmaken.

Bedrijven doen daarom aangifte van de hoeveelheid verontreiniging. Wanneer bedrijven een grote of wisselende hoeveelheid vuil lozen in het riool, moeten ze dit meten. Deze bedrijven krijgen hiervan bericht van ons. Wanneer wij u niet hebben verzocht te meten voor de heffing, hoeft u ook geen actie te ondernemen.

Beperkt meten van vervuiling voor bedrijven

Bedrijven die de vervuiling moeten meten, kunnen een aanvraag doen om dit slechts een beperkt aantal dagen per jaar te doen. Wilt u dit ook? Dien dan een aanvraag bij ons via dit formulier: Beperkt meten en bemonsteren van afvalwater‌ (pdf, 205,0 KB).