Urban Waterbuffer Museumpark

In een Urban Waterbuffer vangen we regenwater in natte tijden op om bij droogte weer te gebruiken.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Het klimaat verandert. Het regent steeds harder, maar er zijn ook meer periodes van droogte. Daarom vangen we regenwater graag in natte tijden op om later bij droogte weer te gebruiken.

Rotterdam ligt voor een groot deel onder zeeniveau en heeft een dalende bodem. Mede daardoor is de stad extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Het aanpassen van de stad aan die verandering is dus hard nodig. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Door het veranderende klimaat zal steeds vaker wateroverlast ontstaan. Een van de manieren waarop wateroverlast kan worden tegengegaan, is door regenwater op bepaalde plekken op te vangen en te bewaren. Zo stroomt minder ‘kostbaar’ regenwater weg naar het riool met afvalwater. Water opvangen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een ‘urban waterbuffer’.

Urban waterbuffer Museumpark

De urban waterbuffer is een bijzonder ondergronds wateropvangsysteem. Bij regenval stroomt het overtollige regenwater uit de omgeving van het Museumpark via een apart regenwaterriool naar de vijvers voor Het Nieuwe Instituut. Zodra het waterpeil van de vijvers te hoog komt, wordt het overschot aan water automatisch weggepompt naar een zandlaag in de bodem. In deze zandlaag ontstaat een ‘waterbel’. Als het waterpeil in de vijvers daalt, wordt het water uit de waterbel weer naar boven gepompt.

Andere manieren om regenwater op te slaan

Regenwater kan ook op verschillende andere manieren worden opgeslagen. De sloten in onze stad werken vaak als regenwateropvang. Ook zijn er bovengrondse waterbergingen, zoals waterpleinen. Een bekend en zichtbaar voorbeeld is het Benthemplein. Ook onder de grond kan water worden opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld met een urban waterbuffer en met regenwateropslagen die minder diep in de bodem liggen. Een voorbeeld hiervan is de ondergrondse berging bij het Kruisplein.

Wat kunt u doen?

Ook u kunt zelf regenwater opslaan. Bijvoorbeeld door een regenton te plaatsen. Het water dat u daarin opvangt, kunt u gebruiken voor uw planten. Soms is subsidie mogelijk.

Meer informatie over water in Rotterdam

Heeft u vragen over waterpleinen, waterbergingen of andere vormen van regenwateropslag of wilt u meer informatie? Ga dan naar het Waterloket van de gemeente Rotterdam of neem contact met ons op.

Logo-gemeente-Rotterdam