Hoeveel belasting u betaalt

Hoeveel u moet betalen, verschilt per huishouden.

Het bedrag wat u moet betalen, is onder andere afhankelijk van:

 • Of u met één of meerdere personen in een woning woont
 • Of u huurder of huiseigenaar bent
 • De WOZ-waarde van het huis, die door de gemeente wordt vastgesteld
 • Of u in Schieland of de Krimpenerwaard woont. Het hoogheemraadschap zorgt namelijk ook voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijke gebied van de Krimpenerwaard. Voor deze wegentaak wordt alleen in de Krimpenerwaard belasting geheven.
 • Het aantal hectare grond dat u bezit
 • Bedrijven betalen daarnaast voor de vervuiling die ze lozen op de riolering

De belasting bestaat uit meerdere onderdelen:

Watersysteemheffing 2024

Dit zijn de kosten per jaar die wij maken voor het beheer van het water, dijken, sluizen enzovoorts.

 • Ingezetene per woonruimte: € 129,88
 • Gebouwd per WOZ-waarde: 0,0235%
 • Overig ongebouwd per hectare: € 89,40
 • Natuurterrein per hectare: € 2,18

Zuiveringsheffing 2024

Dit zijn de kosten per jaar die wij maken voor het schoonmaken van uw rioolwater.

 • Tarief per vervuilingseenheid: € 71,29

Wegenheffing 2024

Deze kosten zijn enkel voor inwoners en ondernemers uit de Krimpenerwaard.

 • Ingezetene per woonruimte: € 56,22
 • Gebouwd per WOZ-waarde: 0,0226%
 • Ongebouwd per hectare: € 31,67
 • Natuurterrein per hectare: € 31,67