Nieuws

Nieuws van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Schadelijke stoffen bedreigen waterkwaliteit

9 maart 2023

In Schieland en de Krimpenerwaard vormt uitstoot van schadelijke stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en mest een probleem voor de waterkwaliteit in vooral glastuinbouwgebieden.

Lees meer