Publicatie KIJK

Hier vindt u alle digitale documenten die horen bij de publicatie van dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Welkom op publicatie pagina van dijkversterking KIJK. Hier vindt u alle digitale documenten die horen bij de dijkversterking. De definitieve documenten vindt u in de balk aan de zijkant van deze pagina. Alle bijbehorende bijlagen vindt u in op de pagina, Bijlagen.

Bekendmaking definitieve besluiten dijkversterking KIJK

Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland maken, mede namens Burgemeester en wethouders van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel bekend, dat het projectplan Waterwet voor de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is goedgekeurd en definitieve uitvoeringsbesluiten voor deze dijkversterking zijn genomen.

Ter inzage

Van 6 september 2023 tot en met 17 oktober 2023 liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage voor het instellen van beroep:

  • het provinciale goedkeuringsbesluit;
  • het door HHSK vastgestelde projectplan inclusief het onderliggende MER;
  • de omgevingsvergunning van de gemeente Krimpen aan den IJssel (voor de activiteiten bouwen, uitvoeren van werken, weg aanleggen en veranderen en handelen in strijd met regels RO);
  • de omgevingsvergunning van de gemeente Krimpenerwaard (voor de activiteiten bouwen, uitvoeren van werken, handelen in strijd met regels RO en kappen);
  • de ontheffing soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming door de ODH;
  • de vergunning Wet natuurbescherming inzake stikstof door de ODH.

Beroep

Belanghebbenden konden van 6 september 2023 tot en met 17 oktober 2023 beroep instellen tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de definitieve uitvoeringsbesluiten, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

PPW aug

Projectplan Waterwet

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet goedgekeurd.

Bekijk alle stukken...

MER

MER fase 2

Het MER ligt gezamenlijk met het definitief Projectplan Waterwet, de Nota van Beantwoording en de definitieve vergunningen ter inzage.
Bekijk alle stukken...

Logo Krimpen

Omgevingsvergunning Krimpen aan den IJssel

Bekijk de omgevingsvergunning en bijbehorende bijlagen van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Bekijk alle stukken...

LOGO Krimpenerwaard

Omgevingsvergunning Krimpenerwaard

Bekijk de omgevingsvergunning en bijbehorende bijlagen van de gemeente Krimpenerwaard.
Bekijk alle stukken

Biodiversiteit icoon

Natuurvergunningen

Hier leest u meer informatie over de aanvraag van de Ontheffingen Wet natuurbescherming (Natura 2000 en beschermde soorten).
Bekijk alle stukken...

golven icoon

Bijlagen

Een overzicht van alle bijlagen die horen bij het definitief Projectplan Waterwet, het MER en alle definitieve vergunningen.
Bekijk de bijlagenlijst...