Onderzoeken

Op deze pagina vindt u de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voor project KIJK is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER brengt het waterschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld.  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) was de voorbereiding van de MER.

Bekijk hier de NRD-notitie.‌ (pdf, 3,1 MB)

Bureaustudies KIJK

Oplegger Volledig onderzoeksrapport Gebiedskaart Archeologie‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Archeologie‌ (pdf, 88,6 MB) A3 Archeologie‌ (pdf, 11,2 MB) Cultuurhistorie‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Cultuurhistorie‌ (pdf, 126,0 MB) A3 Cultuurhistorie‌ (pdf, 462,0 KB) Bodem‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Bodem‌ (pdf, 84,2 MB) A3 Bodem‌ (pdf, 297,0 KB) Kabels en leidingen‌ (pdf, 2,7 MB) Bijlage B bureauonderzoek Kabels en leidingen‌ (pdf, 47,5 MB) A3 Kabels en leidingen‌ (pdf, 1,2 MB) Landschap‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Landschap‌ (pdf, 13,4 MB) A3 Landschap‌ (pdf, 55,2 MB) Natuur‌ (pdf, 2,4 MB) Natuurverkenning KIJK‌ (pdf, 84,6 MB) Verkeer‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Verkeer‌ (pdf, 7,9 MB) A3 Verkeer‌ (pdf, 7,0 MB) Water‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Water‌ (pdf, 47,6 MB) A3 Water‌ (pdf, 982,4 KB) Woon- en leefomgeving‌ (pdf, 2,4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Woon- en leefomgeving‌ (pdf, 13,4 MB) A3 Woon- en leefomgeving‌ (pdf, 525,0 KB) Niet Gesprongen Explosieven (NGE)‌ (pdf, 2,3 MB) Bijlage B bureauonderzoek NGE‌ (pdf, 51,8 MB)

Bekijk de bureaustudies op een digitale kaart.

Veldonderzoeken

Veldonderzoek Bijlage Veldonderzoek woon- en leefomgeving‌ (pdf, 14,1 MB) Veldonderzoek landschap‌ (pdf, 2,8 MB) overzichtskaart‌ (pdf, 4,5 MB) groeninventarisatie‌ (pdf, 41,7 MB) aanvullende inventarisatie‌ (pdf, 4,9 MB) Veldonderzoek verkeer‌ (pdf, 24,8 MB) Vervolgonderzoek water‌ (pdf, 3,6 MB)

Gecombineerd bureau- en veldonderzoek

Onderzoek Bijlage Gebiedskaart Natuurverkenning‌ (pdf, 16,3 MB) Waarnemingen‌ (pdf, 18,3 MB) A3 Natuur‌ (pdf, 63,7 MB) Overige kaarten‌ (pdf, 23,1 MB) Losse kaarten
Beheertypen‌ (pdf, 3,2 MB)
Vogels, roofvogels, uilen‌ (pdf, 3,0 MB)
Vogels overig‌ (pdf, 3,0 MB)
Zoogdieren‌ (pdf, 3,0 MB)
Amfibieën, vissen, reptielen‌ (pdf, 6,0 MB)
Vaatplanten, libellen‌ (pdf, 3,0 MB)
N2000 afstanden‌ (pdf, 2,2 MB)
Natte dooradering‌ (pdf, 1,4 MB)
NNN weidevogelgebied‌ (pdf, 1,3 MB)
Open grasland‌ (pdf, 1,4 MB)
Vleermuizen‌ (pdf, 2,9 MB)
Vleermuizen overig‌ (pdf, 2,8 MB)
Vleermuizen baltsend‌ (pdf, 2,9 MB)
Vleermuizen foeragerend‌ (pdf, 2,8 MB)
Vleermuizen myoten‌ (pdf, 2,8 MB)
Vogels weide‌ (pdf, 906,5 KB)

Ruimtelijke visie

Download hier de Ruimtelijke visie KIJK‌ (pdf, 98,8 MB)

onderzoek panden

Rapport‌ (pdf, 7,5 MB) van het eerste pandenonderzoek.