Werkzaamheden: Baggeren, maaien, onderhoud en werken aan de weg

Informatie over baggeren, maaien, onderhoud en werken aan de weg.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Op deze pagina vindt u de tijdelijke verkeersbesluiten.

Lees meer

Aanleg stuw Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen

Het hoogheemraadschap wil een nieuwe flexibel instelbare stuw bouwen naast het fietspad langs de A12 ter hoogte van de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

Lees meer

Schaapjeszijde krijgt twee nieuwe bruggen

De nieuwe brug verbindt de sloten aan weerszijden van de weg waardoor de aan- en afvoer van water in De Nesse en Kattendijksblok worden verbeterd.

Lees meer

Baggeren sloten rond afvalwaterzuivering in Bergambacht

Het hoogheemraadschap voert in de periode van december 2022 tot en met maart 2023 baggerwerkzaamheden uit in sloten aan de Tussenlanen in Bergambacht.

Lees meer

Baggeren van de Hennipsloot en omliggende sloten

Tussen november 2022 en maart 2023 voeren we baggerwerkzaamheden uit in de Hennipsloot en een aantal zijsloten in Zevenhuizen.

Lees meer

Vervangen brug Zuidbroekse Opweg

Tussen 9 en 24 januari 2023 vervangen we deze brug.

Lees meer

Vervangen bruggen Wetering West Lekkerkerk

Tussen 14 november en 25 november is de westelijke zijde van de Wetering West in Lekkerkerk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lees meer

Vervangen wegbruggen Tiendweg West Lekkerkerk

In de Tiendweg West te Lekkerkerk vervangen we een aantal bruggen in de weg, omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn.

Lees meer

Vervangen wegbruggen Tiendweg Krimpen aan de Lek

Vanaf 26 september 2022 tot en met 26 mei 2023 is de Tiendweg in Krimpen aan de Lek afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lees meer

Nieuwe brug Lekkerkerkse Kerkweg

We bouwen een brug in de Lekkerkerkse Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel.

Lees meer

Juist waterpeil Knibbelweg in Zevenhuizen

Aan de Knibbelweg bij Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) gaat het hoogheemraadschap de slootpeilen rond enkele woningen gereedmaken voor de toekomst.

Lees meer

Nieuwe waterinlaat Westringdijk voor schoon water Zuidplaspolder

Bij de Albert van ‘t Hartweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de aanvoer van vers water uit de Ringvaart naar de Zuidplaspolder verbeteren.

Lees meer

Vervanging gemaal Hitland

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bereidt de vervanging voor van gemaal Hitland.

Lees meer

Verbeteren waterafvoer tussen de Anderhalve en de Tweede Tocht

In de buurt van de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de waterafvoer verbeteren en klaarmaken voor de toekomst.

Lees meer

Onderhoud sloten Krimpen aan den IJssel

Tussen 1 juni en 1 december 2022 vinden er baggerwerkzaamheden plaats in Krimpen aan den IJssel.

Lees meer

Werken aan voldoende zoet water

Voldoende zoet water is belangrijk voor onder andere de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening, maar is ook belangrijk voor de land- en tuinbouw en natuur.

Lees meer

Aanpassen legger watersystemen en katern peilscheidingen-​B

Deze pagina geeft uitleg over aanpassingen in de legger watersystemen en de aanpassing van het katern Peilscheidingen-B van de legger waterkeringen.

Lees meer

Onderhoud sloten Moerkapelle en Zevenhuizen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert vanaf februari 2022 onderhoud uit in een aantal sloten in de omgeving van Moerkapelle en Zevenhuizen.

Lees meer

Vervanging gemaal Achterbroek

Het verouderde gemaal Achterbroek in Berkenwoude wordt vervangen door een nieuw gemaal.

Lees meer

Peilbesluit Zuidplaspolder

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor de Zuidplaspolder

Lees meer

Kralingse Plas gezond en natuurlijk

De gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een Kralingse Plas die recreatief, gezond en natuurlijk is en blijft.

Lees meer