Grondwater

Het belang van goed grondwaterbeheer.

Grondwater is erg belangrijk voor ons. Misschien bent u zich er niet van bewust maar grondwater heeft verschillende functies; zonder goed beheer van grondwater ontstaan er diverse problemen met bijvoorbeeld ons drinkwater, aan onze (houten)fundering, ontstaan van bodemdaling en daaraan gerelateerde schades. Kortom grondwater is het beschermen waard.

Samen met de omliggende waterschappen, provincie en gemeenten willen we het grondwatersysteem goed beheren. Dat betekent dat we een evenwicht willen tussen het gebruiken en het beschermen van het water in de grond. Het is onze taak om te voorkomen dat er grondwaterproblemen ontstaan.

Hoe voorkomen we problemen met grondwater?

Het belangrijkste is de bescherming van functies die af hangen van het grondwater: drinkwater, bodemdaling en woningen zonder of met een houten fundering. Ook is het belangrijk dat het zoete water in de grond beschikbaar blijft waar wij letterlijk de vruchten van kunnen plukken en onze dorst mee kunnen lessen. Daarom is het ook belangrijk om de grondwaterkwaliteit te beschermen.

Wanneer het bijvoorbeeld erg droog is en de hoogte van het water in een sloot daalt, kunnen we extra water in de sloot laten stromen. Wanneer de hoeveelheid water in de grond verandert, kunnen we daar niet direct verandering in brengen. De hoeveelheid en stroming van het grondwater wordt bepaald door neerslag, hoe de bodem is opgebouwd (zand, klei) en verschillen in waterhoogtes. Op kleine schaal wordt deze grondwaterstroming beïnvloed door het gebruiken van grondwater (wortels van een boom en grondwaterpompen).

Het grondwater mag gebruikt worden, maar schade die niet meer te herstellen is, moet worden voorkomen. Ook verdient het bij nieuwbouwplannen de aandacht dat deze plannen worden afgestemd op het grondwatersysteem. Het is belangrijk dat iedereen weet wat de gevolgen zijn van het stijgen en dalen van de hoeveelheid grondwater op hun eigendommen.