Advies deskundigencommissie over berekening canonrentepercentage

Geachte heer, mevrouw,


U heeft een erfpachtcontract met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993 (AEV1993). U kunt zo grond gebruiken waar wij eigenaar van zijn. Op basis van dit contract betaalt u jaarlijks een bedrag aan het hoogheemraadschap voor het gebruik van de grond. Dat heet de canon.
De Vereniging Erfpachtersbelangen “De Bermweg” heeft het hoogheemraadschap er op gewezen dat wij het canonrentepercentage niet op de juiste wijze zouden berekenen. Dit hebben wij onderzocht. Wat dat op dit moment voor u betekent, kunt u lezen in deze brief.

Wat is er aan de hand?

Elke tien jaar wordt het canonrentepercentage herzien. Dit is in de erfpachtvoorwaarden opgenomen. Het nieuwe canonrentepercentage is gebaseerd op het gemiddelde rentepercentage van staatsleningen over de afgelopen tien jaar. De inflatie over deze periode trekken we daar nog af. De berekening van het canonrentepercentage zou niet correct zijn uitgevoerd volgens de Vereniging Erfpachtersbelangen “De Bermweg”.

Onafhankelijk onderzoek door deskundigen

Na het signaal van de vereniging hebben wij een onafhankelijke commissie van deskundigen gevraagd om te beoordelen of het hoogheemraadschap het canonrentepercentage op de juiste manier berekent. Ook hebben wij de commissie gevraagd om een redelijk en uitvoerbaar alternatief als blijkt dat het canonrentepercentage niet juist is berekend.

Wat zeggen de deskundigen?

De deskundigencommissie oordeelt, dat het hoogheemraadschap het canonrentepercentage niet precies volgens de eigen erfpachtvoorwaarden berekent. Als wij de canonrente wel precies zouden berekenen zoals in de tekst van de AEV1993 staat, is die de laatste jaren lager en op het moment van het onderzoek (2021) zelfs negatief. De commissie oordeelt dat een negatief canonrentepercentage niet klopt met de inhoud en bedoeling van de erfpachtvoorwaarden. In de voorwaarden staat namelijk dat de erfpachter verplicht is jaarlijks een geldbedrag te betalen aan het hoogheemraadschap. Als alternatief adviseert de commissie om bij het vaststellen van de canonrente in de situatie van een negatieve of zeer lage canonrente uit te gaan van een basisrendement van 0,0%. Alleen als het canonrentepercentage lager is dan 0,5% mag het hoogheemraadschap rekenen met een canonrentepercentage van 0,5% om de kosten voor beheer en risico te dekken. Zodra het canonrentepercentage gelijk is aan of hoger is dan 0,5%, moeten wij het werkelijke canonrentepercentage gebruiken.

Wat betekent dit voor u?

Het advies van de deskundigencommissie nemen wij over. Wij gaan uitzoeken wat de onjuiste berekening van het canonrentepercentage voor u betekent. Dit onderzoek kost tijd. Als het onderzoek klaar is, moet het algemeen bestuur besluiten over een compensatieregeling. Dit besluit kan het algemeen bestuur naar verwachting op zijn vroegst in het najaar van 2022 nemen. Wanneer de compensatieregeling is vastgesteld en duidelijk is wat dat voor u betekent, sturen wij u opnieuw een brief.

Heeft u vragen?

Het liefst ontvangen wij uw vragen schriftelijk of per e-mail. Brieven kunt u sturen naar het postadres van het hoogheemraadschap (Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam) onder vermelding van Erfpacht. Uw e-mailbericht kunt u sturen naar vastgoed@hhsk.nl.

Deze brief en het rapport van de deskundigencommissie kunt u vinden op onze website: www.hhsk.nl/erfpacht. Wilt u het rapport op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail naar vastgoed@hhsk.nl.

Wij sturen één brief per contactpersoon voor het erfpachtcontract. De contactpersoon is degene die de rekening toegestuurd krijgt. Als u meerdere erfpachtcontracten heeft, krijgt u één brief. Als u samen met anderen (bijvoorbeeld een partner of familieleden) erfpachter bent, dan vragen wij u om de inhoud van deze brief met hen te delen.

Hoogachtend,
dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard