Rekenvoorbeeld overgangsregeling

Bij de vaststelling van de AEV2021 is tevens een eenmalige Overgangsregeling vastgesteld voor de situatie waarin de aanvangscanon bij heruitgifte in erfpacht op grond van de AEV2021 meer dan 100% hoger is dan de laatst geldende canon. Deze regeling geldt maximaal voor de duur van 15 jaar na de vaststelling ervan op 9 augustus 2022.

Rekenvoorbeeld

Laatst geldende canon: € 1.100,-

Aanvangscanon onder AEV2021: € 3.500,-

Op grond van artikel 1 lid 2 van de Overgangsregeling is de regeling van toepassing omdat de aanvangscanon meer dan 100% hoger is dan de laatst geldende canon.

Het verschil tussen de laatst geldende canon op basis van het oude contract (€ 1.100,-) en de nieuwe aanvangscanon [canon zoals bepaald volgens artikel 6 van de AEV 2021] (€ 3.500,-) is € 2.400,-

De canon voor het eerste jaar bedraagt: € 1.100,- + (1/10 x € 2400) = € 1.340,-

Op grond van artikel 2 lid 3 Overgangsregeling worden zowel de laatst geldende canon als de aanvangscanon onder AEV2021 jaarlijks aangepast conform het bepaalde in artikel 7 AEV2021 (CPI).

Als voor het percentage waarmee de aanpassing voor het tweede jaar zal plaatsvinden 3% bedraagt dan wordt de canon voor het tweede jaar als volgt berekend:

€ 1.100 + 3% = € 1.133,-

€ 3.500 + 3% = € 3.605,-

Verschil = € 2.472,-

€ 1.133,- +( 2/10 x € 2.472) = € 1.627,40

Als voor het percentage waarmee de aanpassing voor het derde jaar zal plaatsvinden 2,5% bedraagt dan wordt de canon voor het derde jaar als volgt berekend:

€ 1.133 + 2,5% = € 1.161,33

€ 3.605 + 2,5% = € 3.695,13

Verschil = € 2.533,80

€ 1.161,33 +( 3/10 x € 2.533,80 ) = € 1.921,47

Voor ieder volgend jaar (maximaal tot en met het tiende jaar vanaf de eerste uitgifte onder de AEV2021) wordt de canon conform de Overgangsregeling op basis van deze methode berekend.

Canon
Jaar 1 €1.340,00
Jaar 2 €1.627,40
Jaar 3 €1.921,47