Regels voor sloten, plassen en singels

De legger oppervlaktewatersystemen bevat een overzicht van alle sloten en plassen in de regio.

In deze legger staan ook alle voorzieningen in deze wateren, zoals pompinstallaties en stuwen. De legger beschrijft wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en aan welke eisen dat onderhoud moet voldoen.

Als u langs het water woont of werkt, kunt in de legger bijvoorbeeld zien of een sloot moet baggeren en of u verantwoordelijk bent voor het baggeren van de sloot bij uw woning of bedrijf.

Procedure ontwerplegger

Het waterschap heeft sommige regels voor het watersysteem aangepast. Deze nieuwe regels staan in de ontwerplegger. De termijn voor reactie is verstreken.

De nota van beantwoording wordt op dit moment opgesteld. De ontwerplegger en de nota staan op de agenda van het dagelijks bestuur op 5 december om dan definitief vastgesteld te worden.

Als u op de sloten en plassen op de kaart klikt, krijgt u meer informatie over dat water en het onderhoud.

Download de legger en de ontwerplegger als dataset.