Regels voor sloten, plassen en singels

De legger oppervlaktewatersystemen bevat een overzicht van alle sloten, en plassen in de regio.

De legger Watersystemen wordt op dit moment aangepast. U leest er meer over op de pagina Aanpassen legger watersystemen en katern peilscheidingen-​B.

Ook staan in deze legger alle voorzieningen in deze wateren, zoals pompinstallaties en stuwen. De legger beschrijft wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en aan welke eisen dat onderhoud moet voldoen.

Als u langs het water woont of werkt, kunt in de legger bijvoorbeeld zien of een sloot moet baggeren en of u verantwoordelijk bent voor het baggeren van de sloot bij uw woning of bedrijf.

U kunt de legger raadplegen via onze digitale kaart (leggerviewer). Als u op de sloten en plassen op de kaart klikt, krijgt u meer informatie over dat water en het onderhoud.

U kunt de leggers ook downloaden in pdf-bestanden. Hieronder vindt u een overzicht van alle leggers per gebied.

Voor de Ringvaart is de legger Schieland ’97 nog van kracht. Deze leggerinformatie is niet zichtbaar in de viewer, en hieronder niet als apart bestand ontsloten. Neemt u voor inzicht in of informatie over deze legger contact op met onze organisatie.

Legger van het oppervlaktewatersysteem voor Schieland:

Legger Rotteboezem en waterberging Eendragtspolder

 1. Legger Rotteboezem - Tekstueel gedeelte‌ (pdf, 1,6 MB)
 2. Kaarten:

3. Tabellen: - Leggertabel 1 t/m 7 Boezemwatergangen‌ (pdf, 84,9 KB)

Legger van het oppervlaktesysteem in de polder de Wilde Veenen

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in polder De Wilde Veenen‌ (pdf, 311,9 KB)
 2. Leggerkaart‌ (pdf, 911,1 KB)
 3. Tabellen:

Legger van het oppervlaktesysteem in de Krimpenerwaard

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Krimpenerwaard‌ (pdf, 404,9 KB)
 2. Leggerkaart‌ (pdf, 3,4 MB)
 3. Waterscheidingen en peilregelende kunstwerken‌ (pdf, 1,9 MB)

Kaarten:

Tabellen:

Legger van het wateroppervlaktesysteem in de Tweemanspolder

De legger bestaat uit drie onderdelen

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Tweemanspolder‌ (pdf, 407,1 KB)
 2. Leggerkaart‌ (pdf, 3,0 MB)
 3. Tabellen:

Nieuwe sloten, plassen en dergelijke nog niet in de legger

Sommige sloten, stuwen of inlaten staan niet in de legger omdat ze bijvoorbeeld nieuw zijn en nog in de legger moeten worden opgenomen.

Oude leggers voor het watersysteem

Oudere leggers die niet meer geldig zijn, vindt u niet in dit overzicht. Deze kunt u wel opvragen bij het hoogheemraadschap.

Veelgestelde vragen

Legger water

Digitale kaart

Bekijk de leggerkaart