Regels voor wegen

Voor bijzonder gebruik van de wegen (afwijking van het verbodsbord) heeft u toestemming nodig van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).

U kunt bij het hoogheemraadschap twee verschillende ontheffingen aanvragen om toestemming te krijgen:

  1. Voor het met vrachtauto’s en landbouwvoertuigen berijden van wegen in de Krimpenerwaard waar een gewichtsbeperking geldt.
  2. Voor het met personenauto’s berijden van fietspaden of voor motorvoertuigen gesloten verklaarde wegen.