Veelgestelde vragen legger water

De sloot naast mijn perceel staat niet in de legger. wie is nu verantwoordelijk voor onderhoud?

Als een sloot, vaart of bijvoorbeeld inlaat of stuw nieuw wordt gebouwd of wordt verplaatst moet dat nog worden verwerkt in de legger. We doen dat pas als het werk is uitgevoerd.

Tot de wijziging in de legger is verwerkt gelden algemene bepalingen over wie het onderhoud moet uitvoeren. Je kunt deze teruglezen in de keur.

De sloot tussen mij en mijn buurman ligt op zijn eigendom (zijn perceel). toch word ik door het waterschap aangeschreven dat ik een deel van deze sloot moet onderhouden. hoe zit dit?

In de leggertabellen is van veel sloten opgenomen dat de aangrenzend eigenaar die sloot moet onderhouden. De aangrenzend eigenaar is de eigenaar van het perceel naast de oever van de sloot. U moet dan allebei onderhoud uitvoeren tot het midden van de sloot. In deze plaatjes‌ (pdf, 181,9 KB) is verder uitgewerkt wie wanneer verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Mijn sloot is breder dan in de tabel van de legger is opgenomen. mag ik de sloot dan een stuk dempen?

In de legger is opgenomen hoe groot een sloot of vaart moet zijn. Als deze breder is kan dat komen omdat een wijziging nog niet is verwerkt, of omdat de sloot door bijvoorbeeld golfslag breder is geworden. In de keur staat in artikelen beschreven wanneer de oude afmeting van de sloot mag worden hersteld. Soms mag dit niet en moet de sloot op de nieuwe maat worden onderhouden.

Ik denk dat er een fout staat in de legger. kan ik hierover iemand van het waterschap spreken?

U kunt ons via het contactformulier laten weten dat u denkt dat er in de legger iets niet klopt. Wij nemen dan contact met u op.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via ons algemene nummer 010 45 37 200. U wordt dan teruggebeld.

Mijn buurman voert zijn onderhoud niet goed uit en daarvan ben ik de dupe. Kan ik mijn buurman hierop laten aanspreken?

U kunt uw buurman wijzen op deze pagina en informatie op de site van het waterschap. Het is goed om te kijken of u er samen uit kunt komen; misschien kunt het onderhoud samen laten uitvoeren. Het waterschap voert zelf een schouw uit om te controleren of het onderhoud goed wordt uitgevoerd.

Komt u er met uw buurman niet uit en vind u dat er te weinig aan onderhoud wordt gedaan dan kunt u een handhavingsverzoek indienen.

Mijn buurman heeft onze tussensloot verbreed. daarom is de helft van de sloot die ik nu moet onderhouden breder dan eerst. ik ben het daar niet mee eens. wat kan ik doen?

Als iemand een nieuwe sloot wil graven of een bestaande sloot wil veranderen heeft hij daar een vergunning voor nodig. Wanneer een vergunning wordt verleend toetst het waterschap of de aanvraag voldoet aan onze regels. Als de verbreding is uitgevoerd wordt de nieuwe maat van de sloot verwerkt in de legger.

De vergunningen en de leggerwijziging worden door het waterschap gepubliceerd via overheid.nl. U kunt dan binnen een termijn reageren dat u het niet met de wijziging eens bent. We bespreken dan met u uw bezwaar.

In de beoordeling van uw reactie kijken we ook naar redelijkheid: Als de sloot maar een klein stukje wordt verbreed en u het onderhoud daardoor nog op dezelfde wijze kunt uitvoeren als voorheen is dat voor ons geen reden om de aanvraag af te wijzen. Als de verbreding voor u grotere consequenties heeft gaan we hierover in gesprek.