Ruimtelijke ordening

Betrek het hoogheemraadschap bij uw bouwplannen.

Het hoogheemraadschap heeft een belangrijke rol bij plannen voor het gebruik van grond binnen ons beheersgebied.

Wanneer er aanpassingen worden gedaan in het watersysteem of dijken, of een grote hoeveelheid verharding (zoals bestrating, asfalt, maar ook bouwwerken) wordt aangebracht, kan dit grote gevolgen hebben voor het slootpeil, waterveiligheid en waterkwaliteit:

 • Als gemeentes bijvoorbeeld een woonwijk willen bouwen, beoordeelt het hoogheemraadschap de gevolgen voor het waterpeil en de veiligheid.

en

 • Wanneer een inwoner een huis wil laten bouwen op een dijk kan dit grote gevolgen hebben voor de sterkte van de dijk.

De watertoets

U kunt het hoogheemraadschap betrekken bij uw plannen door het inzetten van een watertoets. In een vroeg stadium van uw plan krijgt u dan advies van ons  over alle wateraspecten waar u mee te maken krijgt. Met de watertoets kan het hoogheemraadschap advies geven waarmee kan worden voorkomen dat het gebruik van de grond in Schieland en de Krimpenerwaard schadelijke gevolgen heeft voor dijken, sloten en de waterkwaliteit binnen ons beheersgebied.

Het hoogheemraadschap heeft een adviserende en regelgevende rol bij het ontwerp en de uitvoering van uw plannen. Wij controleren in het plan of alle sloten en dijken zijn benoemd. Daarnaast kijkt het hoogheemraadschap of er geen aanpassingen aan de dijk of watersysteem worden gedaan, die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van onze bevindingen adviseert het hoogheemraadschap vervolgens over uw plannen.  

Gebruik maken van de watertoets

Wanneer u advies van ons wilt krijgen, dienen wij de volgende documenten van u te ontvangen:

 • Locatietekening
 • Uw (bouw)plan waarin duidelijk de sloten en/of dijken staan vermeld
 • Een (korte) tekstuele toelichting

Dit kunt u versturen via:

 • E-mail: Vergunningen@hhsk.nl
 • Per post:
  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  Afdeling Publiekszaken
  t.a.v. team AVA
  Postbus 4059
  3006 AB ROTTERDAM

Voor telefonisch contact: 010 45 37 300