Bekendmakingen, besluiten, vergunningen en inspraakprocedures

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard publiceert officiële publicaties digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de bekendmaking van besluiten, inspraak en van vergaderingen van het bestuur. 

Vastgestelde nota's

Ook vastgestelde nota’s door het algemeen bestuur zijn hier terug te vinden. Diverse nota's zijn ook gepubliceerd op andere pagina's op onze website die over dat betreffende onderwerp gaan. Ook via de algemene zoekmachine van de website zijn stukken terug te vinden.

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard

Er zijn drie manieren om op de hoogte blijven van de mededelingen over vergunningen en dergelijke:

  • Via de zoekfunctie kunt u op de website van Officiële Bekendmakingen zoeken naar bekendmakingen.
  • U kunt ook een gratis abonnement nemen op 'Berichten over uw buurt'. Na inschrijving wordt u via e-mail geattendeerd op alle bekendmakingen uit uw postcodegebied. Zo bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt. 

Verleende vergunning voor het verwijderen van een boom

Gepubliceerd op 29-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het verwijderen en aanbrengen van een brug.

Gepubliceerd op 29-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer
Verkeer
Water

Verleende vergunning voor het aanbrengen van een voedingskast

Gepubliceerd op 29-10-2013
Natuur en milieu
Energie

Verleende vergunning voor het slopen, bouwen en uitbreiden van een pand.

Gepubliceerd op 29-10-2013
Huisvesting
Bouwen en verbouwen
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Bestuursvergaderingen

Gepubliceerd op 28-10-2013
Bestuur
Waterschappen

Verleende vergunning voor het verbreden van het bestaande fietspad

Gepubliceerd op 25-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het aanleggen van een wandelpad

Gepubliceerd op 25-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning het verrichten van graafwerkzaamheden

Gepubliceerd op 25-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Ontwerpbegroting 2014

Gepubliceerd op 25-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor de herbouw van een boerderij

Gepubliceerd op 23-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Ruimtelijke ordening
Waterkeringen en waterbeheer

Ontwerp-begrotingswijziging 2014 RBG ter inzage

Gepubliceerd op 22-10-2013
Bestuur
Waterschappen

Verleende vergunning voor het, in het gesloten seizoen, verwijderen en aanleggen van een gasleiding.

Gepubliceerd op 21-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het, in gesloten seizoen, verwijderen en en aanleggen van kabels en leidingen.

Gepubliceerd op 21-10-2013
Ruimte en infrastructuur
Organisatie en beleid