Planten en dieren die wij bestrijden

Gooi vijverplanten, aquariumplanten of dieren niet in de sloot. Deze planten en dieren kunnen daar schade aanrichten en gewone planten en dieren verdringen.

In Nederland zijn veel planten voor die van nature niet in Nederland voorkomen. Ook in en langs het water. De meeste soorten leveren geen enkel probleem op. Een aantal soorten is schadelijk. Ze verdringen de van nature in Nederland voorkomende soorten in het water, belemmeren de waterdoorvoer of zijn een probleem voor de veiligheid van onze dijken of oevers doordat ze er in graven en dijken onstabiel kunnen maken. Deze schadelijke soorten worden bestreden. Voorbeelden die in ons gebied voorkomen zijn grote waternavel, waterteunisbloem en Japanse duizendknoop. Ziet u deze soorten planten in de sloot? Meld het bij het hoogheemraadschap.

Europese regels

De Europese Unie heeft een lijst opgesteld met dieren en planten die u niet mag verhandelen, vervoeren, kweken, houden of uitzetten in het wild. Sommige soorten op de lijst zijn geen plaagsoort voor Nederland, maar wel voor andere Europese landen.

Het hoogheemraadschap bestrijdt planten en dieren op deze lijst om schade aan sloten, plassen, singels, dijken en soms ook kunstwerken (zoals gemalen en stuwen) te voorkomen. Dat lukt vaak alleen als we samenwerken met andere beheerders. De grote waternavel hebben we tot nu toe goed onder controle en er is een heel leger muskusrattenvangers actief. Andere soorten zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse duizendknoop bieden nog een flinke uitdaging,

Gooi vijverplanten en aquariumplanten niet in de sloot

Heeft u overtollige vijver- of aquariumplanten of dieren? Gooi ze niet in de sloot.

Ziet u exotische waterplanten? Maak hier dan een melding van. Het hoogheemraadschap verwijdert de plaagplanten dan zo snel mogelijk en voert het maaisel af. Zo voorkomen we problemen en houden we de kosten voor bestrijden laag.

Overzicht van dieren die wij bestrijden

Muskusrat

In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden.

Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Melden muskusrat

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meldt dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of via de telefoon 030 63 45 756. 

Overzicht van dieren die wij monitoren

Rode Amerikaanse rivierkreeft

De rode Amerikaanse rivierkreeft komt in de Krimpenerwaard voor, maar wordt ook met regelmaat gespot in sloten in Zoetermeer en Zuidplas. De inheemse rivierkreeft is door de komst van deze nieuwe kreeften inmiddels verdwenen (gestorven aan meegebrachte ziekten). De kreeftjes knippen waterplanten los en graven waardoor het water troebeler wordt. Daarmee hebben ze een negatief effect op de kwaliteit van het water.

De rivierkreeften hebben een aantal natuurlijke vijanden. Verschillende vogels (reigers, futen) en roofvissen (snoek en paling) eten de kreeftjes. Ook volwassen kreeften (vooral de mannetjes) voorkomen dat kleine kreeftjes massaal op kunnen groeien.

Het waterschap onderzoekt jaarlijks waar de rivierkreeften voorkomen en hoeveel er voorkomen. Dat geeft vervolgens aanknopingspunten voor mogelijke maatregelen.

Overzicht van planten die wij bestrijden

De volgende soorten komen voor in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard en worden door ons bestreden:

Waterteunisbloem

De waterteunisbloem vormt een dichte plantenmassa op water en oevers en belemmeren zo de doorstroming van water. De groei start met lange drijvende stengels waaraan lepelvormige bladeren groeien. Vanuit de stengels groeien zijscheuten omhoog met mooie gele bloemen en langwerpige bladeren.

Parelvederkruid

Parelvederkruid is een Zuid-Amerikaans waterplantje. Het heeft via de tuincentra en vijvers zijn weg naar de Nederlandse sloot gevonden en voelt zich daar prima thuis. Het is een mooi plantje dat met de blauwgroene stengels en geveerde bladeren in de zomer boven het water uitsteekt. De plant vormt wortels met stengelknoppen. Uit losse stengelstukjes groeit gemakkelijk een nieuw plantje waaruit al snel een dichte drijvende mat ontstaat. Maaien van het water draagt bij aan een snelle verspreiding en moet zeker voorkomen worden.

Reuzenbalsemien

Reuzenbalsemien is een twee meter hoge eenjarige plant met grote roze-rode tot paarse bloemen. De plant verspreidt een sterke geur. Helaas heeft de plant de eigenschap snel hele oevers te bedekken. Als de plant in de winter afsterft blijft een kale oever of kade achter die gevoelig is voor erosie.

Japanse duizendknoop

Deze snel groeiende, bamboeachtige plant breidt zich langzaam maar zeker uit in Nederland. In het voorjaar ontstaan eerst kleine paarsgroene plantjes. Die groeien snel uit tot metershoge planten met grote bladeren. Ook onder de grond woekert de plant met meterslange wortels. Maaien zorgt voor verspreiding omdat uit elk knoopje een nieuwe plant groeit. De Japanse duizendknoop kan door de krachtige groei leiden tot erosie, schade en het verdringen van gewone planten. De soort is buitengewoon lastig te bestrijden.

Grote waternavel

De grote waternavel lijkt op een inheemse soort, namelijk de gewone waternavel. De bladeren lijken rond (diameter 4 tot 10 cm), maar bestaan eigenlijk uit vijf lobben, het blad is aan één kant diep ingesneden tot aan de bladsteel. De bladeren van de gewone waternavel zijn rond, kleiner en niet ingesneden. De gewone waternavel groeit alleen op het land of op drassige bodems en niet in het water.

Watercrassula

Watercrassula (of waternaaldkruid) is een heldergroen vetplantje met puntige blaadjes aan een ronde steel. De blaadjes hebben soms een korte stekelpunt. De plant komt niet van nature voor in Nederland en komt oorspronkelijk uit Australië. Het bestrijden van watercrassula is een lastige klus en moet zorgvuldig gebeuren. Wie watercrassula ziet, doet er goed aan de plant niet zelf weg te halen. Beter is het om de groeilocatie door te geven aan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (010 45 37 200).