Kreeftenmonitoring

Heeft u van ons een brief ontvangen over de kreeftenmonitoring 2023, dan kunt u hieronder het formulier invullen. Heeft u geen brief ontvangen, dan komt u op de reservelijst.

Toestemmingsformulier kreeftenmonitoring 2023


Ja, ik geef ik het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard toestemming om op mijn perceel onderzoek te laten doen naar rivierkreeften.

Geef hier uw toestemming voor 2023 of voor 2023 en daarna*

Uw toestemming kunt u altijd intrekken, door uw verzoek te e-mailen naar kreeften@hhsk.nl. U ontvangt van ons een bericht wanneer het onderzoek weer bij u plaatsvindt.

Mijn toestemming geldt ook voor eventuele andere percelen waarvan ik eigenaar ben*
Privacyverklaring*

Antwoorden op vragen over het kreeftenonderzoek

Lees het rapport met de uitkomsten van 2022

Hoe ziet een Amerikaanse rivierkreeft eruit?

Kreeft

Een Amerikaanse rivierkreeft is donkerrood van kleur en ongeveer 14 cm groot.

Welke problemen veroorzaken de kreeften?

Amerikaanse rivierkreeften graven veel waardoor het water troebel wordt. Ook graven de kreeften gangen in oevers. Dit doen ze om veilig te zijn en niet opgegeten te worden door bijvoorbeeld roofvissen. De gangen in oevers kunnen vollopen met water. Hierdoor verzwakt de oever en kan de oever inzakken.

Met hun scharen knippen Amerikaanse rivierkreeften veel waterplanten af. Daardoor kunnen er minder planten in het water groeien. Waterplanten dragen bij aan een goede kwaliteit van het water.

Waarom doet het hoogheemraadschap onderzoek naar de kreeften?

Amerikaanse rivierkreeften zorgen voor overlast en schade. Wij denken dat het aantal kreeften in ons beheergebied toeneemt. Ook denken wij dat de kreeften op steeds meer plekken voorkomen. Om na te gaan of dit echt zo is, willen wij een aantal jaar onderzoek doen naar de verspreiding van de rivierkreeften.

Wie voeren het onderzoek uit?

Schieland en de Krimpenerwaard laat het onderzoek uitvoeren door medewerkers van Aquon. Aquon is een laboratorium voor waterschappen. Omdat de planning van Aquon pas kort van tevoren wordt gemaakt kunnen wij niet aangeven op welke dag de onderzoekers bij u langskomen.

Moet ik aanwezig zijn voor het onderzoek?

Het is niet nodig dat u aanwezig bent als de korven geplaatst of geleegd worden. Toegang tot het meetpunt lukt vaak via de weg of via het terrein.

Waarom moet ik toestemming geven voor het onderzoek?

Dit is omdat rivierkreeften onder de visserijwet vallen. In deze wet staat dat alleen de persoon die het visrecht heeft vissen en kreeften mag vangen. In principe heeft de perceeleigenaar het visrecht. Zonder uw toestemming kunnen wij het onderzoek niet doen.

Wanneer moet een huurder toestemming geven voor het onderzoek?

Als u van uw perceel het volledige visrecht of het schaaldierrecht verhuurt, dan moet de huurder toestemming voor het onderzoek geven. De huurder kan bijvoorbeeld een hengelsportvereniging zijn, of een beroepsvisser. Als u alleen het schubvisrecht of aalvisrecht verhuurt, dan kunt u zelf toestemming aan ons geven voor het onderzoek.

Als huurders toestemming geven moeten zij aangeven van wie ze het visrecht huren. Dan weten wij om welke locatie het gaat.

Wat doet het hoogheemraadschap met de onderzoeksgegevens?

Allereerst brengen we met dit onderzoek in kaart waar de Amerikaanse rivierkreeft voorkomt in ons beheergebied. Verder hopen we een beeld te krijgen van de verspreiding en de aantallen van de Amerikaanse rivierkreeften. Deze informatie gebruiken wij om risico’s beter in te schatten. Ook kunnen we maatregelen afstemmen met de instanties die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van dieren die hier van nature niet thuishoren en die voor overlast en schade zorgen.