Kreeftenmonitoring

Heeft u van ons een brief ontvangen over de kreeftenmonitoring 2021, dan kunt u hieronder het formulier invullen. Heeft u geen brief ontvangen, dan komt u op de reservelijst.

Ja, ik geef ik het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard toestemming om op mijn perceel onderzoek te doen naar rivierkreeften.

Toestemmingsformulier kreeftenmonitoring 2021


Ja, ik geef ik het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard toestemming om op mijn perceel onderzoek te doen naar rivierkreeften.

Geef hier uw toestemming voor 2021 of voor 2021 en daarna Verplicht*

Uw toestemming kunt u altijd intrekken, door uw verzoek te e-mailen naar kreeften@hhsk.nl. U ontvangt van ons een bericht wanneer het onderzoek weer bij u plaatsvindt.

Mijn toestemming geldt ook voor eventuele andere percelen waarvan ik eigenaar ben. Verplicht*

Antwoorden op vragen over het kreeftenonderzoek

Lees het rapport met de uitkomsten van 2020

Hoe ziet een Amerikaanse rivierkreeft eruit?

Kreeft

Een Amerikaanse rivierkreeft is donkerrood van kleur en ongeveer 14 cm groot.

Welke problemen veroorzaken de kreeften?

Amerikaanse rivierkreeften graven veel waardoor het water troebel wordt. Ook graven de kreeften gangen in oevers. Dit doen ze om veilig te zijn en niet opgegeten te worden door bijvoorbeeld roofvissen. De gangen in oevers kunnen vollopen met water. Hierdoor verzwakt de oever en kan de oever inzakken. De omgeving kan onder water lopen.

Met hun scharen knippen Amerikaanse rivierkreeften veel waterplanten af. Het kan dus zijn, dat kreeften ervoor zorgen dat er minder planten in het water groeien. Waterplanten dragen bij aan een goede kwaliteit van het water.

Door de komst van de Amerikaanse rivierkreeft zijn er bijna geen rivierkreeftjes meer die hier van nature voorkomen. Ze gaan dood aan ziekten die de Amerikaanse rivierkreeft heeft meegebracht.

Waarom doet het hoogheemraadschap onderzoek naar kreeften?

Amerikaanse rivierkreeften zorgen voor overlast en schade. Wij denken dat het aantal kreeften in ons beheersgebied toeneemt. Ook denken wij dat de kreeften op steeds meer plekken voorkomen. Om na te gaan of dit echt zo is, willen wij een aantal jaar onderzoek doen naar de verspreiding van de rivierkreeften.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek vindt plaats tussen half april en half juni. Op de plaatsen waar we toestemming hebben gekregen om onderzoek te doen, plaatsen we korven in het water. In deze korven zit aas (boilies) om de kreeften te lokken. Na één nacht worden de korven opgehaald en wordt per soort opgeschreven hoeveel kreeften er in zitten, en hoe lang ze zijn.

Schieland en de Krimpenerwaard laat het onderzoek uitvoeren door medewerkers van Aquon. Aquon is een laboratorium voor waterschappen. Omdat de planning van Aquon nog gemaakt moet worden, kunnen wij niet aangeven op welke dag de onderzoekers bij u langskomen.

Moet u aanwezig zijn voor ons onderzoek?

Het is niet nodig dat u aanwezig bent als de korven geplaatst of geleegd worden. Toegang tot het meetpunt lukt vaak via de weg of via het terrein.

Wanneer moet een huurder toestemming geven voor het onderzoek?

Als u van uw perceel het volledige visrecht of het schaaldierrecht verhuurt, dan moet de huurder toestemming voor het onderzoek geven. De huurder kan bijvoorbeeld een hengelsportvereniging zijn, of een beroepsvisser. Als u alleen het schubvisrecht of aalvisrecht verhuurt, dan kunt u zelf toestemming aan ons geven voor het onderzoek.

Huurders kunnen op twee manieren toestemming geven. Zij kunnen een e-mail sturen naar kreeften@hhsk.nl of het formulier hierboven invullen. In beide gevallen moeten zij aangeven van wie zij het recht huren, zodat wij weten om welke locatie het gaat.

Wat doet het hoogheemraadschap met de onderzoeksgegevens?

Allereerst brengen we met dit onderzoek in kaart waar de Amerikaanse rivierkreeft voorkomt in ons beheersgebied. Verder hopen we een beeld te krijgen van de verspreiding en de aantallen van de Amerikaanse rivierkreeften. Deze informatie gebruiken wij om risico’s beter in te schatten. Ook kunnen we maatregelen afstemmen met de instanties die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van dieren die hier van nature niet thuishoren en die voor overlast en schade zorgen.

Wie is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen exotische rivierkreeften?

De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen is vastgelegd in de Europese exotenverordening. In deze verordening is vastgelegd dat elk land binnen de EU de plicht heeft om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In Nederland is het Rijk verantwoordelijk voor de maatregelen tegen exotische rivierkreeften. Waterschappen zijn dus niet verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Wel kunnen wij als waterbeheerders een belangrijke rol spelen in het in kaart brengen van de kreeften. Hoe beter wij weten waar de kreeften voorkomen, des te beter er maatregelen genomen kunnen worden.