Peilbesluiten Schieland en de Krimpenerwaard

In een peilbesluit van Schieland en de Krimpenerwaard worden de waterstanden (het waterpeil) per gebied vastgelegd. Een peilbesluit is wettelijke regelgeving.

Wat doet het hoogheemraadschap

Een waterschap regelt de waterstand. Dat doen wij in meren, plassen, vaarten en sloten. In droge perioden laten we het water zo min mogelijk wegstromen of we laten extra water toestromen. En in natte perioden pompen we het water naar de rivieren als dat nodig is. Dat heet peilbeheer.

Waarom is peilbeheer nodig

Zonder peilbeheer zou de natuur het waterpeil bepalen. De polders in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard zouden dan onder water staan. Deze liggen namelijk lager dan de zeespiegel.

Wat is een peilgebied

Een peilgebied is een gebied waarin in alle meren, plassen, vaarten en sloten het waterpeil gelijk is.

Wat is een waterpeil

Het waterpeil is de waterstand die het waterschap voor een gebied bepaalt. Deze waterstand willen we zo veel mogelijk hetzelfde houden.

Hoe bepaalt het hoogheemraadschap een waterpeil

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de eigenschappen van het gebied en met de verschillende wensen van alle groepen.

Voorbeelden van verschillende wensen zijn:

  • Bewoners willen een waterpeil dat goed is voor huis en tuin.
  • Recreanten willen een waterpeil dat goed is voor waterrecreatie.
  • Natuurbeheerders willen een waterpeil dat goed is voor natuurontwikkeling.
  • Boeren willen een waterpeil dat goed is voor hun dieren en voor het groeien van gras, planten en groenten.

Wat is een peilbesluit

Het waterschap zet de gewenste waterstand in een peilbesluit. Dat besluit nemen we pas als we alle wensen goed tegen elkaar hebben afgewogen. Een peilbesluit blijft geldig totdat het waterschap dit heeft herzien.

Waarom is een peilbesluit nodig?

Dankzij een peilbesluit weet iedereen wat het peilbeheer in een bepaald gebied is. Ze kunnen daar dan rekening mee houden. Een peilbesluit zorgt dus voor duidelijkheid en zekerheid.

Is het waterpeil dan altijd precies zoals is vastgesteld?

We doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om te zorgen dat we ons houden aan de peilen in een peilbesluit. Het kan wel eens zo zijn, dat dit niet lukt. Dit kan bijvoorbeeld komen door harde wind, heel veel regen in een korte tijd of droogte voor lange tijd. Wij meten op veel plaatsen in ons gebied de waterstanden. Deze staan op de kaart Actuele Metingen. Wilt u zien welke peilbesluiten wij allemaal hebben vastgesteld, kijk dan op de digitale kaart. Onder het tabblad Water vindt u alle peilbesluiten in onze regio.  

Peilbesluiten

Open een grotere versie van de kaart

Peilbesluiten voor Schieland

Peilbesluiten voor de Krimpenerwaard

Een nieuw peilbesluit in uw omgeving

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren