Wat doe jij?

Werken aan klimaatadaptie? Lees op deze pagina meer over de subsidieregeling Klimaat en Ruimte.

Waarom is aanpassen aan het veranderende klimaat belangrijk?

Met de campagne 'Samen Waterproof' wil het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, onder meer met subsidies, stimuleren dat u in uw eigen omgeving kleinschalig aan klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) gaat doen. In de wetenschap dat vele kleintjes samen weer een grote maken.

Wat willen we bereiken? In het kort: minder steen en meer groen buiten, het vertragen van de regenwaterafvoer en regenwater opvangen en gebruiken voor droge perioden. Daarmee ontlasten we het riool. Daarnaast houdt groen minder warmte vast als het heet is. Hierdoor is het aangenamer in de stad en verdampt er minder water. Lees meer over waarom dit belangrijk is‌ (pdf, 5,0 MB)

Subsidiepotten 2023 regeling Klimaat en Ruimte leeg

Aangezien veel mensen dit jaar gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte, zijn beide subsidiepotten helaas leeg! Dit betekent dat aanvragen in 2023 niet meer mogelijk zijn.

Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de stap hebben genomen om te vergroenen, waterbergingen aan te leggen en regenpijpen af te koppelen van het riool!

Nieuwe potten beschikbaar in 2024

Vanaf 1 januari 2024 is er weer geld beschikbaar.

Aanvraag onder de € 2.000

Wilt u een aanvraag indienen onder de € 2.000? Dan kunt u al in 2023 beginnen met de werkzaamheden en in 2024 een aanvraag indienen. Let op: binnen drie maanden na afronding van de laatste maatregel moet de subsidieaanvraag worden ingediend. Hierbij geldt dat de eerste maatregel niet meer dan zes maanden geleden is uitgevoerd.

Aanvraag boven de € 2.000

Wilt u een aanvraag indienen boven de € 2.000? Dan kan dit dus pas weer vanaf 1 januari 2024. Een aanvraag voor een subsidie vanaf € 2.000 moet minstens zes weken voorafgaand aan de uitvoering worden ingediend.

Voor wie is de subsidieregeling?

Woont en/of werkt u in het gebied waar het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard actief is? En wilt u actief inspelen op de gevolgen van klimaatverandering?

Met de subsidieregeling Klimaat en Ruimte richten we ons vooral op klimaatbewuste bewoners en bedrijven.

Bekijk via deze link of u in ons gebied woont. Woont u niet binnen ons gebied? Check dan hier van welke andere subsidie u mogelijk gebruik kunt maken.

De maatregelen die u kunt nemen

Bent u klimaatbewust en vindt u duurzaamheid belangrijk? Werkt u graag met ons mee aan het klimaatbestendig maken van onze omgeving? Dan is onze subsidieregeling Klimaat en Ruimte iets voor u!

In straten, buurten en wijken, bij bedrijven en kantoren of op en rond scholen en zorginstellingen kunnen we met z’n allen heel veel vergroenen. De subsidie van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wordt gegeven voor 3 soorten maatregelen:

Maatregelen website

Neemt u meerdere maatregelen? Dan moet u bij een van deze maatregelen aan de minimumeis voldoen. Bekijk het rekenvoorbeeld‌ om een voorbeeld van gecombineerde maatregelen te zien.

Looptijd subsidie

U kunt deze subsidie tot en met 30 juni 2024 aanvragen. Let op: er is een maximumbedrag per jaar beschikbaar. Voor 2023 is de subsidiepot helaas leeg.

Vooraf of achteraf subsidie aanvragen?

Of u vooraf of achteraf subsidie moet aanvragen, hangt af van het bedrag dat u aanvraagt.

 1. Minder dan € 2.000 subsidie*
  Als u minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, moet u eerst de maatregelen uitvoeren. Daarna kunt u subsidie aanvragen via het aanvraagformulier subsidie minder dan € 2.000*. Binnen drie maanden na afronding van de laatste maatregel moet de subsidieaanvraag worden ingediend. Hierbij geldt dat de eerste maatregel niet meer dan zes maanden geleden is uitgevoerd.
 2. Vanaf € 2.000 subsidie*
  Als u € 2.000 of meer aanvraagt voor klimaatadaptieve maatregelen binnen bebouwd gebied, moest u vooraf een aanvraag doen via het aanvraagformulier subsidie vanaf € 2.000*. Zo weet u of u ook daadwerkelijk de subsidie ontvangt.
  Uiterlijk 1 jaar na dagtekening van de goedkeuringsbrief moet u het vaststellingsformulier invullen om te laten weten dat de maatregelen zijn uitgevoerd en u de subsidie ontvangt. Een bijdrage van boven de €2.000 is enkel beschikbaar voor maatregelen binnen bebouwd gebied. Of dit het geval is kunt u zien op deze kaart.

Bekijk ook eens het stappenplan in een schematische weergave‌ (pdf, 35,7 KB).

* Subsidiepotten 2023 regeling Klimaat en Ruimte leeg

Aangezien veel mensen dit jaar gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte, zijn beide subsidiepotten helaas leeg! Dit betekent dat aanvragen in 2023 niet meer mogelijk zijn.

Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de stap hebben genomen om te vergroenen, waterbergingen aan te leggen en regenpijpen af te koppelen van het riool!

Nieuwe subsidiepotten in 2024

Volgend jaar komen nieuwe subsidiepotten beschikbaar. Wilt u al in 2023 beginnen met het aanpassen van uw tuin? Dan kunt u hier mogelijk in 2024 subsidie voor krijgen. Als u minder dan €2.000 subsidie aanvraagt, moet de subsidieaanvraag binnen drie maanden na afronding van de laatste maatregel worden ingediend. Dit betekent dat u bijvoorbeeld op uiterlijk 2 januari 2024 subsidie kunt aanvragen als u de werkzaamheden op 2 oktober 2023 heeft afgerond. Hierbij geldt wel dat de eerste maatregel niet meer dan zes maanden voorafgaand aan het indienen van de subsidie is uitgevoerd.

Het aan te vragen subsidiebedrag

Voor de eerder op deze pagina genoemde maatregelen kunt u subsidie aanvragen. Bij elke maatregel staan de minimumeisen vermeld.

Wij verlenen minimaal € 150 en maximaal € 25.000 subsidie binnen deze regeling. Wilt u meer dan € 25.000 aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via subsidieklimaatenruimte@hhsk.nl.

Wij verlenen niet meer subsidie dan de kosten die u gemaakt heeft. Uw eigen uren vallen helaas niet onder de gemaakte kosten. Uren die gemaakt zijn door een uitvoerende partij, zoals een hovenier, vallen wel onder de kosten. Wij vragen u om hier een factuur van te laten zien.

Wat hebben wij van u nodig bij een aanvraag?

Gaat u subsidie aanvragen? Dan hebben wij onder andere het volgende van u nodig:

 • uw bankrekeningnummer (IBAN) voor uitbetaling van de subsidie;
 • uw adresgegevens, zodat we weten waar u de maatregelen heeft uitgevoerd;
 • aantallen vergroening/afkoppeling/waterberging in m2 / m3, zodat we weten hoeveel subsidie u krijgt;
 • bonnetjes/facturen van gebruikte materialen, zodat we weten welke kosten zijn uitgegeven;
 • foto’s voor en na de genomen maatregelen, zodat we kunnen zien welke maatregelen genomen zijn;
 • bewijs van eigendom van het perceel (kopie koopakte, WOZ-beschikking, aanslag gemeentebelasting, uittreksel KVK, etc.) óf schriftelijke toestemming eigenaar van het perceel (brief of mailwisseling);
 • toestemmingsformulier andere aanvrager (bij gezamenlijke aanvraag).

Ga voor een plant uit eigen land!

Ga je aan de slag met het vergroenen van je tuin? Plant of zaai dan vooral biologisch geteelde bloemen, planten, heesters en bomen die van nature voorkomen in Nederland. Dit noemen we 'inheemse beplanting'. Met het aanplanten van biologisch geteelde inheemse beplanting wordt jouw leefomgeving steeds natuurlijker en dat is goed voor de biodiversiteit! Ook zorg je ervoor dat veel insecten, vogels en andere dieren jouw tuin bezoeken. Inheemse planten zijn namelijk een belangrijke bron van voedsel. Voor veel insecten is inheemse beplanting belangrijk voor hun voedsel of voortplanting. Als ze biologisch geteeld zijn, bevatten ze geen bestrijdingsmiddelen en dat is extra goed voor de dieren in je tuin.

Let er op dat je geen invasieve exoten aanplant. Dit zijn planten die niet van nature in Nederland voorkomen en zich snel verspreiden. Zij zijn juist een bedreiging voor de biodiversiteit. Kijk op de website van Floron of op de website van de gemeente Rotterdam om inspiratie op te doen voor geschikte planten in je tuin.

Meer informatie en vragen

Meer informatie vindt u in de voorwaarden van subsidieregeling‌ (zie knop onder aan de pagina). Heeft u nog vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via per e-mail (subsidieklimaatenruimte@hhsk.nl) of telefoon (010 45 37 200).

Geen subsidie bij ons mogelijk?

Kunt u geen gebruik maken van onze subsidie omdat u niet aan de voorwaarden voldoet en/of niet binnen ons beheersgebied woont? Check dan met de 'Groenesubsidiewijzer' of u mogelijk gebruik kunt maken van een andere subsidie.

Komt u niet aan de minimumaantallen (m2/m3)?

Voldoet u niet bij één van de verschillende voorwaarden aan de minimumaantallen? Misschien kunt u dan samen met uw buren een aanvraag aandienen. Dit kan ook met vrienden, familie of kennissen op een heel andere plek binnen het gebied waarin wij actief zijn.