Bekendmakingen, besluiten, vergunningen en inspraakprocedures

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard publiceert officiële publicaties digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de bekendmaking van besluiten, inspraak en van vergaderingen van het bestuur. 

Vastgestelde nota's

Ook vastgestelde nota’s door het algemeen bestuur zijn hier terug te vinden. Diverse nota's zijn ook gepubliceerd op andere pagina's op onze website die over dat betreffende onderwerp gaan. Ook via de algemene zoekmachine van de website zijn stukken terug te vinden.

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard

Er zijn drie manieren om op de hoogte blijven van de mededelingen over vergunningen en dergelijke:

  • Via de zoekfunctie kunt u op de website van Officiële Bekendmakingen zoeken naar bekendmakingen.
  • U kunt ook een gratis abonnement nemen op 'Berichten over uw buurt'. Na inschrijving wordt u via e-mail geattendeerd op alle bekendmakingen uit uw postcodegebied. Zo bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt. 

Ontwerp-projectplan Waterwet vervangen gemaal Vlist-westzijde ter inzage

Gepubliceerd op 6-12-2013
Natuur en milieu
Water
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het slopen van een bestaande loods binnen de beschermingszone van de primaire waterkering.

Gepubliceerd op 6-12-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Melding voor het onttrekken van grondwater

Gepubliceerd op 5-12-2013
Natuur en milieu
Water

Geactualiseerd normenkader vastgesteld

Gepubliceerd op 5-12-2013
Recht
Organisatie en beleid

Verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden

Gepubliceerd op 4-12-2013
Natuur en milieu
Water

Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Gepubliceerd op 4-12-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer
Natuur en milieu
Water

Verleende vergunning voor het bouwen van een boerderij binnen de primaire waterkering

Gepubliceerd op 4-12-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het in gesloten seizoen leggen van kabels.

Gepubliceerd op 28-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Ruimtelijke ordening

Verleende vergunning voor het, in gesloten seizoen, aanleggen en hebben van een kabel.

Gepubliceerd op 28-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het leggen van kabels.

Gepubliceerd op 28-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het maken van een aanbouw

Gepubliceerd op 27-11-2013
Natuur en milieu
Bodem

Melding voor het onttrekken van grondwater.

Gepubliceerd op 26-11-2013
Natuur en milieu
Water