Bekendmakingen, besluiten, vergunningen en inspraakprocedures

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard publiceert officiële publicaties digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de bekendmaking van besluiten, inspraak en van vergaderingen van het bestuur. 

Vastgestelde nota's

Ook vastgestelde nota’s door het algemeen bestuur zijn hier terug te vinden. Diverse nota's zijn ook gepubliceerd op andere pagina's op onze website die over dat betreffende onderwerp gaan. Ook via de algemene zoekmachine van de website zijn stukken terug te vinden.

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard

Er zijn drie manieren om op de hoogte blijven van de mededelingen over vergunningen en dergelijke:

  • Via de zoekfunctie kunt u op de website van Officiële Bekendmakingen zoeken naar bekendmakingen.
  • U kunt ook een gratis abonnement nemen op 'Berichten over uw buurt'. Na inschrijving wordt u via e-mail geattendeerd op alle bekendmakingen uit uw postcodegebied. Zo bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt. 

Verleende vergunning voor het aanleggen van een kabel in de boezemwaterkering.

Gepubliceerd op 2-12-2014
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Partiële herziening peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude; peilgebied Middelblok vastgesteld

Gepubliceerd op 2-12-2014
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verordening precariobelasting 2006

Gepubliceerd op 2-12-2014
Financiën
Belasting

Verordening watersysteemheffing 2009

Gepubliceerd op 2-12-2014
Financiën
Belasting

Verordening wegenheffing 2009

Gepubliceerd op 2-12-2014
Financiën
Belasting

Verordening verontreinigingsheffing 2010

Gepubliceerd op 2-12-2014
Financiën
Belasting

Verordening zuiveringsheffing 2009

Gepubliceerd op 2-12-2014
Financiën
Belasting

Melding voor het onttrekken van grondwater

Gepubliceerd op 1-12-2014
Natuur en milieu
Water

Verleende vergunning voor het bouwen van een boothuis

Gepubliceerd op 1-12-2014
Natuur en milieu
Water

Verleende vergunning voor het in stand houden van een ander waterpeil

Gepubliceerd op 1-12-2014
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het aanbrengen van verhard oppervlak op de waterkering.

Gepubliceerd op 1-12-2014
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Melding voor het onttrekken van grondwater

Gepubliceerd op 28-11-2014
Natuur en milieu
Water

Verleende vergunning voor het verwijderen van een bestaande oprit

Gepubliceerd op 28-11-2014
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het in stand houden van een ander peil

Gepubliceerd op 28-11-2014
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer