Bekendmakingen, besluiten, vergunningen en inspraakprocedures

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard publiceert officiële publicaties digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de bekendmaking van besluiten, inspraak en van vergaderingen van het bestuur. 

Vastgestelde nota's

Ook vastgestelde nota’s door het algemeen bestuur zijn hier terug te vinden. Diverse nota's zijn ook gepubliceerd op andere pagina's op onze website die over dat betreffende onderwerp gaan. Ook via de algemene zoekmachine van de website zijn stukken terug te vinden.

Zoeken en op de hoogte blijven van bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard

Er zijn drie manieren om op de hoogte blijven van de mededelingen over vergunningen en dergelijke:

  • Via de zoekfunctie kunt u op de website van Officiële Bekendmakingen zoeken naar bekendmakingen.
  • U kunt ook een gratis abonnement nemen op 'Berichten over uw buurt'. Na inschrijving wordt u via e-mail geattendeerd op alle bekendmakingen uit uw postcodegebied. Zo bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt. 

Projectplan Waterstaatkundige isolatie kern Stolwijk ter inzage

Gepubliceerd op 26-11-2013
Natuur en milieu
Water

Verleende vergunning voor het maken van een lasgat en vervangen van kabels

Gepubliceerd op 26-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden

Gepubliceerd op 25-11-2013
Natuur en milieu
Bodem

Verleende vergunning voor permanent onttrekken van grondwater.

Gepubliceerd op 25-11-2013
Natuur en milieu
Water
Verkeer

Verleende vergunning voor het vervangen van riolering

Gepubliceerd op 25-11-2013
Natuur en milieu
Bodem

Melding voor het onttrekken van grondwater

Gepubliceerd op 22-11-2013
Natuur en milieu
Bodem

Verleende vergunning voor het verbouwen van een woning

Gepubliceerd op 22-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het aanbrengen van een doorspoelvoorziening

Gepubliceerd op 21-11-2013
Natuur en milieu
Water

Verleende vergunning voor het aanleggen van een Cai-kabel

Gepubliceerd op 21-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het verbouwen van een pand

Gepubliceerd op 21-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het aanbrengen van een tuin

Gepubliceerd op 21-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het aanbrengen van verharding

Gepubliceerd op 21-11-2013
Ruimte en infrastructuur
Ruimtelijke ordening
Natuur en milieu
Water

Bestuursvergadering

Gepubliceerd op 20-11-2013
Bestuur
Waterschappen
Natuur en milieu
Water
Ruimte en infrastructuur
Waterkeringen en waterbeheer

Verleende vergunning voor het dempen en verbreden van een watergang

Gepubliceerd op 20-11-2013
Natuur en milieu
Water