Rekenvoorbeeld subsidieregeling Klimaat en Ruimte

U kunt voor drie soorten maatregelen subsidie krijgen. Op deze pagina vindt een rekenvoorbeeld.

De subsidievoorwaarden

Subsidie kan worden verkregen voor 3 soorten maatregelen:

10 euro per m2 vergroening, 30 cent per liter waterberging, 10 euro per m2 afgekoppeld dakoppervlak

Combineert u de bovenstaande maatregelen? Dan moet u bij een van de soorten maatregelen voldoen aan het hierboven genoemde minimum.

Rekenvoorbeeld combinatie van maatregelen

Vergroenen

  • Maatregel 1: in uw achtertuin vervangt u 7,5 m2 aan tegels door gras en planten.
  • Maatregel 2: op het dak van uw schuur plaatst u een groen dak van 9 m2.
  • In totaal gaat u 16,5 m2 vergroenen. Hiermee komt u boven het minimum van 15 m2 vergroenen.
  • 16,5 m2 x € 10 per m2 = € 165.

Opvangen van regenwater

  • Maatregel 3: u plaatst een regenton van 300 liter (= 0,3 m3) aan de regenpijp van uw woonhuis.
  • Minder dan 0,5 m3, maar met maatregel 1 en 2 voldoet u al aan het minimum.
  • 300 liter x € 0,30 per liter = € 90.

Regenpijp afkoppelen

  • Maatregel 4: u laat de regenpijp uitkomen in uw tuin in plaats van in het riool. Het dak dat is aangesloten op de regenpijp is 8m2.
  • Minder dan 10 m2, maar met maatregel 1 en 2 voldoet u al aan het minimum.
  • 8 m2 x € 10 per m2 = € 80.

Tel de bedragen van alle soorten maatregelen bij elkaar op. Zo komt u tot het totaalbedrag voor uw subsidieaanvraag. In dit geval komt het totaal uit op € 335.