Subsidieregeling Klimaat en Ruimte

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar.

De gemiddelde temperatuur stijgt. Het regent harder en vaak langer. Daartegenover blijft het soms voor langere periodes droog. De zeespiegel stijgt en daarnaast hebben we te maken met een langzaam dalende bodem.

Om als waterschap te kunnen blijven zorgen voor droge voeten, en schoon en voldoende water, is het noodzakelijk dat we rekening houden met deze gevolgen. Klimaatadaptatie (= aanpassen van de omgeving aan het klimaat) en de gevolgen van de klimaatverandering zijn daarom de komende jaren de rode draad in ons werk. Omdat we dit niet alleen kunnen, passen we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partijen en onze samenwerkingspartners ons beheersgebied aan en bereiden we het voor op deze veranderingen. Ook beperken we de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk.

Uw initiatief ondersteunen

Omdat we erg blij zijn met initiatieven van anderen ondersteunen we die ook. Per 1 juli gaat de nieuwe subsidieregeling Klimaat en Ruimte in. Deze loopt tot en met 30 juni 2024. U als klimaatbewust(e) bewoner, bedrijf en maatschappelijke organisatie kan subsidie aanvragen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op uw eigen privéterrein. Door onze financiële bijdrage helpen we samen het risico op wateroverlast, droogte en hitte in ons beheergebied te verkleinen.

De maatregelen leiden tot meer groen en minder steen, en zorgen voor het vasthouden en vertragen van regenwaterafvoer. Door bestrating te vervangen door groen kan het regenwater makkelijker de grond in. Dit helpt het tegengaan van droogte. En met het opvangen van regenwater bij (hevige) buien wordt het riool ontlast. Daarnaast houdt ‘groen’ minder warmte vast als het heet is in de zomer. Hierdoor is het aangenamer in de stad en verdampt er minder water.

De subsidieregeling klimaat en ruimte wordt verleend voor:

1) Vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten

De subsidie is gebaseerd op het aantal vierkante meters (m²) tegels, asfalt of dak dat wordt vervangen door groen. Hierbij geldt een minimum van 15 m². Per m² ontvangt u € 10 subsidie.

2) Waterberging: het opvangen van regenwater in de tuin

De subsidie is gebaseerd op de hoeveelheid m³ regenwater dat u op uw terrein wilt opslaan. Bij de hoeveelheid m³ regenwateropslag geldt een minimum van 0,5 m³ (500 liter). Per m³ ontvangt u € 300 subsidie.

3) Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen in de tuin (in plaats van op het riool)

De subsidie is gebaseerd op het aantal m² dak dat op de regenpijp is aangesloten. Er geldt een minimum van 10 m². Per m² ontvangt u € 20 subsidie.

Neemt u meerdere maatregelen dan moet u bij een van de maatregelen aan de minimumeis voldoen. Ook geldt dat het gebouw of perceel binnen de bebouwde kom moet liggen.

Subsidie aanvragen in vier stappen:

Stap 1: Ga na of u subsidie kunt aanvragen

Doorloop deze vragenlijst over de subsidieaanvraag en check de kaart of het gebied waar u maatregelen neemt in bebouwd gebied valt.

Stap 2: Komt u voor subsidie in aanmerking?

Bedenk welke maatregelen u wilt nemen: vergroenen, opvangen van regenwater en/of afkoppelen? Bekijk voorbeelden van maatregelen.

Stap 3: Bereken hoeveel subsidie u aan wilt vragen

Bekijk het rekenvoorbeeld.

Stap 4: Vooraf of achteraf subsidie aanvragen?

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Minder dan € 2.000 subsidie
    Als u minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, moet u eerst de maatregelen uitvoeren. Daarna kunt u subsidie aanvragen via het aanvraagformulier subsidie minder dan € 2.000.
  2. Vanaf € 2.000 subsidie
    Als u € 2.000 of meer aanvraagt voor klimaatadaptieve maatregelen binnen bebouwd gebied, moet u vooraf een aanvraag doen via het aanvraagformulier subsidie vanaf € 2.000. Zo weet u of u ook daadwerkelijk de subsidie ontvangt.
    Uiterlijk zes maanden na uitvoering moet u het vaststellingsformulier invullen om te laten weten dat de maatregelen zijn uitgevoerd en u de subsidie ontvangt.

Bekijk ook eens het stappenplan in een schematische weergave.

Meer informatie en vragen

Meer informatie vindt u in de voorwaarden van subsidieregeling. Heeft u nog vragen kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via de mail (subsidieklimaatenruimte@hhsk.nl) of telefoon (010 45 37 200)