Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden.

Waarom dit project

Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden.

Lees meer

Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief (VKA) geeft per dijkvak aan hoe de dijk versterkt gaat worden.

Lees meer

Bekijk de dijk toen en nu

De Hollandsche IJsseldijk verandert door de jaren heen. Op sommige plaatsen meer dan op andere, soms mooier, soms minder mooi. Hoe zag het er vroeger uit?

Lees meer

Nieuws

Even KIJKen - projectplan Waterwet

17 november 2022

In 2015 is gestart met het HWBP dijkversterkingsproject KIJK. Eerst zijn alle mogelijkheden voor de versterking verkend en zijn de belangen uit de omgeving opgehaald.

Lees meer