Jaarlijks kreeftenonderzoek

Volle emmer met kreeften

Januari 2024
Meting 2023 in vergelijk met 2020 wijst op toename aan noordkant en afname aan zuidkant Krimpenerwaard. Vervolgmetingen moeten verhelderen of het gaat om een toevallig verschil of trend.

Meer rivierkreeften aan noordkant en minder aan zuidkant Krimpenerwaard. Trend of toeval?

Vangnetten rivierkreeften

September 2022
Bij de jaarlijkse kreeftenmonitoring zijn in Schieland in 2022 op meer plekken en in een groter gebied Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen dan in 2020 en 2021.

Amerikaanse rivierkreeften op meer plekken dan in voorgaande jaren

Kreeftenvisser met emmer vol kreeften

Oktober 2021
Sinds 2020 volgen we de aanwezigheid van rivierkreeften in Schieland en de Krimpenerwaard. In 2021 hebben we 125 locaties onderzocht: 71 in de Krimpenerwaard en 54 in Schieland.

Kreeftenonderzoek

Kreeftenonderzoek

September 2020
In de hele Krimpenerwaard komen Amerikaanse rivierkreeften voor. Dat blijkt uit onderzoek van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard.

Waterschap treft Amerikaanse rivierkreeften in de hele Krimpenerwaard