Regels voor dijken

De regels over het gebruik van dijken staan in de keur. De legger beschrijft de ligging en afmeting van de dijken en wie de dijk moet onderhouden.

In de legger kunt u zien waar de regels van de keur van toepassing zijn.

De legger waterkeringen bestaat uit:

  • Kernzones. Deze geven de ligging van alle waterkeringen aan. Waterkeringen zijn bijvoorbeeld dijken, sluizen en pompinstallaties.
  • Beschermingszones zijn de gebieden op en rond die waterkeringen. Denk daarbij aan de wegen op de dijken en het gebied rond gemalen en sluizen. Deze gebieden vallen onder de keur. Het gebruik van deze gebieden is daarom vaak alleen maar toegestaan met toestemming van het hoogheemraadschap.
  • Ook zijn in de legger alle bouwwerken beschreven, zoals gemalen, dijken, sluizen en stuwen. Maar ook bijvoorbeeld de gebouwen bij de sluizen en bruggen.

In de legger wordt onderscheid gemaakt tussen 4 soorten dijken:

  • Primaire waterkeringen: dijken langs rivieren
  • Secundaire waterkeringen: dijken die als tweede (nood)waterkering dienen
  • Boezemwaterkering: kades of dijken langs boezemwater. Boezems worden gebruikt om tijdelijk water op te slaan voordat het wordt afgevoerd.
  • Overige waterkeringen: kades of dijken langs andere wateren.

Alles is te bekijken op de digitale legger waterkeringen. Als u op de bruggen, sluizen, gemalen en dergelijke op de kaart klikt, krijgt u meer informatie.

De complete, juridisch vastgestelde versie vindt u in de pdf-bestanden:

Primaire waterkeringen

Regionale waterkeringen, secundaire waterkeringen

Regionale waterkeringen, boezemkaden

Overige waterkeringen

GIS-formaat downloaden

Alle bovenstaande informatie is ook beschikbaar voor Geografische informatiesysteem (GIS). Via deze downloadlink kunt u de leggers in GIS-formaat‌ (zip, 8,4 MB) downloaden (CAD en Shape) voor gebruik in uw GIS-systeem.