Datalek melden

Gebruik dit formulier voor het melden van een datalek.

Bij een datalek gaat het om vernietiging, verlies, wijziging, of het delen van persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling was. Het gaat dus om een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn niet beschermd geweest, mogelijk verloren of onrechtmatig verwerkt. Een voorbeeld van een datalek is het kwijtraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens. Ook het doorsturen van persoonsgegevens naar een verkeerde ontvanger is een datalek. De meeste datalekken worden veroorzaakt door menselijke fouten.

Datalek melden


Kunt u redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt?*

Wat is de aard van de inbreuk? Selecteer één of meerdere opties.

Lezen (vertrouwelijkheid)*
Kopiëren*
Veranderen (integriteit)*
Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)*
Diefstal*

Om welk type persoonsgegevens gaat het? Selecteer één of meerdere opties en geef, indien van toepassing, een toelichting

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens*
Telefoonnummers*
E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie*
Toegangs- of identificatiegegevens Verplicht
Financiële gegevens*
Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen*
Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd Verplicht*

Bijzondere persoonsgegevens (art. 16 WBP)

Burgerservicenummer (BSN) Verplicht*
Over iemands godsdienst of levensovertuiging*
Over iemands ras Verplicht*
Over iemands politieke gezindheid*
Over iemands gezondheid*
Over iemands seksuele leven*
Over het lidmaatschap van een vakvereniging*
Strafrechtelijke persoonsgegevens Verplicht*
Over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag*
Privacyverklaring*